Vad fick er att göra studien?

– Vi var angelägna att följa upp kejsarsnittsverksamheten i Sverige ur ett anestesiologiskt perspektiv och sätta den svenska perioperativa verksamheten i en kontext av internationell erfarenhet.

Var det något i resultatet som förvånade er? 

– Vi blev mycket glada för den höga säkerhet som vi fann i studien, både avseende anestesimetoder och framför allt avseende 30-dagarsdödlighet.

Antalet avlidna kvinnor var 1–2 per år utom 2019, då 5 kvinnor avled. Finns det någon särskild orsak? 

– Vi kan inte ge någon explicit förklaring till detta, vi tror att det är en basal variation. Vi har planer på att söka etikgodkännande för att mer på djupet kunna analysera de avlidna kvinnorna.

Har ni fler studier på gång? 

– Ja, vi tittar på samma sätt på några andra operationer som utförs i stor omfattning, de vanligaste ortopediska ingreppen och de vanligaste allmänkirurgiska ingreppen. Vi hoppas att Läkartidningen kan se ett intresse i någon/några av dessa studier.

Hur valde du din specialitet?

– Jag har alltid varit road av fysiologi och farmakologi. Anestesi var därför ett naturligt val, där vi varje dag får jobba med tillämpad farmakologi och se effekterna i samband med operation, effekterna på vitala funktioner.

Har du själv blivit sövd någon gång?

– Nej, aldrig, trots mina 70 år – bara som försöksperson. Jag har hållit mig frisk!