Emma K Johansson

Hudkliniken vid Södersjukhuset har förbättrat återkopplingen till ST-läkare. Hur har det påverkat kliniken?

– Bedömning och återkoppling har blivit en del av rutinerna. Både ST-läkare och handledare tar tillfället i akt när de jobbar tillsammans och passar på att göra en bedömning med återkoppling.

Ofta har lärare och studenter olika syn på hur mycket återkoppling som verkligen ges. Varför?

– Det kan delvis förklaras av att handledarna är utbildade under en tid då frånvaro av kritik var ett indirekt godkännande av den kliniska kompetensen, medan ST-läkarna i dag förväntar sig en strukturerad återkoppling. Därför uppfattar de inte subtila förbättringsförslag som just återkoppling.

På era handledarträffar har generationsskillnader varit ett tema. Vad togs upp då?

– Framför allt diskuterade vi att synliggöra och prata om olikheter för att förstå varandra och förebygga gnäll på grund av olika förväntningar. Ett exempel som kom upp var att äldre medarbetare utgår från »Vad kan jag göra för kliniken?« och yngre utgår från »Vad kan kliniken göra för mig?”, vilket ger olika ingångar vid exempelvis schemaönskemål. 

Ni skriver att ni vill inspirera andra. Vad tycker du är särskilt viktigt för andra att ta med sig från artikeln?

– Det går att få till bedömning och återkoppling kring kliniska färdigheter i löpande verksamhet! Det är egentligen något vi gör hela tiden. Hitta en struktur och kom överens om vad som ska bedömas och återkopplas. Se och namnge tillfället när det görs, både som handledare och ST-läkare.