Margareta Berg

Hur kom det sig att ni gjorde studien?

Studien är ett av resultaten av ett VR-anslag 2020 på 6 miljoner kronor som Surgicon-gruppen fick inom ämnet »kirurgisk träning«. Surgicon är ett internationellt nätverk av ledande kirurger från olika specialiteter. 

Vad kom ni fram till?

Att det föreligger en stor förbättrings­potential och att man med enkla medel skulle kunna ge nybörjare inom kirurgiska yrken ett bättre stöd.

Något i svaren som överraskade er?

Ja, att ST-läkare har en utsedd handledare men inte några regelbundna möten med handledaren, och att så många frågor besvarades nekande.

Ert viktigaste förslag till hur den kirurgiska träningen kan förbättras? 

Varje patient har rätt att opereras av en kompetent kirurg, oavsett land, kultur, religion och socioekonomisk status. Frågan berör FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Vi anser att kirurgi bör kvalitetssäkras lika väl som läkemedel och andra behandlingsmetoder. Detta kan endast ske genom vetenskaplig forskning. Det viktigaste tror vi är att 1) skapa enhetliga strukturer för hur kirurgisk träning ska gå till, och 2) genomföra stegvisa praktiska examinationer i någon form. Inom varje specialitet kan man bestämma vilka ingrepp man ska lära sig i steg 1, 2, 3 osv, i en trappstege. Det borde gå att samordna detta inom Sverige – och även internationellt. Detta skulle skapa ett slags internationellt gångbara »körkort« för kirurger. Men metodiken måste utvärderas vetenskapligt.

Hur valde du din specialitet?

Jag skulle ha blivit psykiater, men tycker om snickeri och bestämde mig under ortopedplaceringen under läkarutbildningen.