Vad var det som fick er att göra studien?

– I primärvården och i olika slags rapporter får vi baserat på resultat på just den här indikatorn höra att läkare ordinerar olämpliga läkemedel till äldre. Det gjorde mig nyfiken på vad som ligger bakom siffrorna.

Kvalitetsindikatorn var inte bättre än slumpen på att beskriva kvaliteten på läkemedelsbehandlingen.
Vad tror du att det beror på?

– Våra resultat visar att läkemedel som på gruppnivå anses vara olämpliga för äldre oftast inte är olämpliga för de individer som faktiskt ordinerats läkemedlet. Det märks först när man bedömer behandlingen ur ett medicinskt helhetsperspektiv.

Tycker du att kvalitetsindikatorn är användbar?

– Absolut! Den representerar vad experter anser är olämpliga läke­medel till äldre och bidrar till att ­generellt sett problematiska läke­medel uppmärksammas.

Har ni ytterligare studier på gång?

– Ja, det dyker upp många frågor som rör både primärvården och klinisk farmakologi. Just nu fokuserar vi till exempel på interaktionsvarningar.

Hur valde du dina specialiteter?

– Jag är nyfiken och gillar breda ­specialiteter. Inom allmänmedicin har vi det medicinska helhetsperspektivet och inom klinisk farmakologi fördjupar vi oss i läkemedels­frågor, inklusive den vetenskapliga bakgrunden. Det är en perfekt kombination.