Erik Norberg

Förskrivningen av bupropion har ökat kraftigt. Hur kommer det sig? 

– Det har jag svårt att svara på, då jag själv inte brukar skriva recept. Biverkningsprofilen med lägre förekomst av sexuella biverkningar, viktuppgång och trötthet förefaller ju tilltalande för den som inte svarar bra på första linjens behandling, såsom SSRI. 

Allvarliga bupropionförgiftningar har också blivit vanligare. Hur vanliga? 

– Av de bupropionfall som Giftinformationscentralen kontaktats om bedöms årligen ca 12–13 procent som allvarliga/livshotande (28 fall år 2022). Eftersom antalet bupropionförgiftningar ökar så ökar också antalet allvarliga förgiftningar. I förhållande till förskrivning står bupropion för en stor andel av de svåraste förgiftningsfallen, till exempel jämfört med SSRI-preparat.

Något i ert fall som överraskade? 

– Att patienten efter en tydlig cirkulatorisk stabilisering vände till det sämre så sent efter intaget av tabletterna, och att försämringen kom så hastigt. Jag vill minnas att det gick mindre än 2 timmar från att ansvarig sköterska larmade om ökat noradrenalinbehov till total cirkulationskollaps. 

Vad vill du att läsarna tar med sig? 

– Att bupropionförgiftningar behöver tas på allvar och att man kan behöva vidta åtgärder tidigt (kontakt med GIC, DT buköversikt, gastroskopi, kontakt med Ecmo-centrum) för att förebygga en senare dödlig utgång genom cirkulationskollaps. 

Hur valde du din specialitet?

– Jag lät nyfikenheten styra och sökte mig redan under utbildningen genom projektarbetet till intensivvården efter att jag haft placering där. Under pandemin placerades jag som förstärkningsläkare på covid-Iva Sahlgrenska och lärde då känna många framtida kollegor. De lämnade ett gott intryck, vilket bidrog att jag sökte mig dit.