Rebecka Arnsrud Godtman.

Den svenska modellen för testning får stor uppmärksamhet i Europa. Hur märker ni det? 

– Det finns ett stort intresse av att ta del av våra erfarenheter av organiserad prostatacancertestning eftersom Sverige var först med att införa det. Vi får många förfrågningar om att föreläsa på möten för kollegor runt om i Europa, och vi har haft studiebesök från bland annat Litauen. Vi är också del i ett stort EU-finansierat projekt, Praise-U, som ska undersöka populationsbaserad PSA-testning i flera europeiska länder. Där fungerar vi som ett rådgivande centrum och kan dela med oss av de erfarenheter som vi samlat på oss hittills.   

När och hur tror du AI kan effektivisera testningen? 

– Inom några år så tror jag att AI-modeller kommer att vara viktiga verktyg för att granska magnetkamerabilder och vävnadsprov från prostata. Det blir en viktig pusselbit för att underlätta en populationsbaserad testning. 

Har du/ni egna studier på gång? 

– Sedan 2015 bedriver forskningsgruppen, som jag är del av, en stor screeningstudie för prostatacancer, den så kallade Göteborg 2-studien, som undersöker hur PSA och magnetkamera kan användas vid screening.

Hur valde du din specialitet? 

– Det var slumpen som avgjorde. Jag fick mitt första vikariat på urologkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och kände direkt att jag hade hamnat rätt. 

När är du mest nöjd med ditt yrkesval? 

– När jag får göra skillnad för patienterna, till exempel när jag lämnat ett svårt besked men ändå lyckats förmedla trygghet och tillförsikt till mannen och hans anhöriga.