Vad bör läkare vara speciellt uppmärksamma på vid liknande skador?

– Mjukdelsinfektion orsakad av Saksenaea kan vara livshotande. Initialt är det svårt att skilja en mjukdelsinfektion med Saksenaea ifrån bakteriella infektioner. Misstankar bör uppstå hos patienter som vårdats utomlands med sår som inte läker trots korrekt behandling.

Hade ni tidigare upplevt den här typen av svampinfektion?

– Nej, det här är första gången vi stöter på just den. Det är en mycket sällsynt infektion, särskilt här i Skandinavien. Trots att vi har sökt igenom litteraturen, har vi inte kunnat hitta något liknande fall i Sverige.

Har dessa typer av fall ökat?

– Trots att incidensen av sällsynta infektioner inte nödvändigtvis har ökat, är det viktigt att vara förberedd. Ovanliga och sällsynta patogener för sårinfektioner är en klinisk utmaning i och med den ökande globaliseringen.

Vilka bör läsa er artikel?

– Alla läkare som kan träffa på patienter med sårinfektioner i sluten- eller öppenvården. Denna typ av sårinfektioner kräver snabb handläggning, och det är av yttersta vikt att identifiera och behandla dessa patienter i ett tidigt skede.

Vad är roligast, kliniskt arbete eller att forska?

– För mig är det när de två integreras nära varandra. Att vara en forskande läkare innebär en synergistisk fördel som berikar både klinik och forskning. Men om jag måste välja, skulle jag säga kliniskt arbete, på grund av patientkontakten.