Denna webbplats vänder sig till läkare

5 frågor till Urban Fläring

5 frågor till Urban Fläring

Urban Fläring har tillsammans med två kollegor skrivit om akut hyponatr­emi hos barn vid kirurgiska ingrepp och akut sjukdom.

5 frågor till Andreas Schult

5 frågor till Andreas Schult

Andreas Schult har tillsammans med Ingalill Friis-­Liby skrivit en översiktsartikel om ascites i veckans tema Den sviktande levern.

4 frågor till

4 frågor till

Bengt Sallerfors har tillsammans med medförfattare gjort en studie om kvalitetsregistrering.

4 frågor till

4 frågor till

Anders Terént har tillsammans med sina medförfattare har gjort en journalgranskningsstudie av patienter med akut ischemisk stroke med förmaksflimmer.

5 frågor till Ulrika Svensson

5 frågor till Ulrika Svensson

Ulrika Svensson beskriver i en ABC-artikel hur man bäst tar hand om en patient med näsblödning.

5 frågor till Sven Andréasson

5 frågor till Sven Andréasson

Sven Andréasson konstaterar i en kritisk forsknings­analys att det vetenskapliga stödet för att måttlig alkoholkonsumtion skulle ha skyddande hälsoeffekter är svagare än vad man i allmänhet har uppfattat. I artikeln pekar han bland annat på metodologiska svagheter i genomförda studier. (1 kommentar)

5 frågor till Gustaf Edgren

5 frågor till Gustaf Edgren

Gustaf Edgren presenterar tillsammans med kollegor en studie där de utvärderat effekterna av en ny arbetsmodell – »aktiv hälsostyrning« – vad gäller sjukvårdskonsumtion i utsatta patientgrupper. 

4 frågor till Anna Myredal

4 frågor till Anna Myredal

Anna Myredal, överläkare, medicin­kliniken, Halmstad; chefläkare, Hallands sjukhus, och hennes medarbetare har gjort journalstudien som presenteras i artikeln »Många över 80 år hade kunnat få vård utanför sjukhuset«.

4 frågor till Susanna M Wallerstedt

4 frågor till Susanna M Wallerstedt

Susanna M Wallerstedt har i artikeln »Många patienter med suboptimal läkemedelsbehandling missas« undersökt i vilken utsträckning kvalitetsindikatorer för läkemedel verkligen mäter kvalitet.

4 frågor till Karin Nordholme

Karin Nordholme har skrivit artikeln »Tiaminbrist orsakade laktacidos hos patient med malnutrition« tillsammans med Haval Othman och Maria Cronhjort. I fallbeskrivningen berättas om en patient som efter elektiv operation fick laktatstegring. (1 kommentar)