5 frågor: »Behövs mer studier kring hur antidepressiv behandling ska optimeras«

5 frågor till Markus Svensson

Markus Svensson, underläkare, är huvudförfattare till en artikel om antidepressiva läkemedels farmakokinetik vid graviditet.

4 frågor: Sannolikt är autoimmun encefalit underdiagnostiserad

4 frågor till Jessica Johansson Lindgren

Jessica Johansson Lindgren är ST-läkare i internmedicin vid Närsjukvårdskliniken, Hässleholms sjukhus. Tillsammans med kollegor i Skåne har hon beskrivit ett fall där anfall av gåshud visade sig vara anti-LGI-1-encefalit.

6 frågor: »Det finns en risk att vården missar katatoni«

6 frågor till Johan Bengtsson

Johan Bengtsson, ST-läkare i psykiatri, är huvudförfattare till en ABC-artikel om akut katatoni.

5 frågor till Caroline Ingre

5 frågor till Caroline Ingre

Caroline Ingre, med dr, bitr överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, har tillsammans med kollegor skrivit artikeln om symtom, utredning och behandling vid ALS.

5 frågor till Ameli Norling

5 frågor till Ameli Norling

Ameli Norling, med dr, Karolinska institutet och överläkare/tf en­hetschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholm, är en av författarna till en översiktsartikel om prematur ovariell insufficiens.

5 frågor till Olof Engström

5 frågor till Olof Engström

Olof Engström är huvudförfattare till en ABC-artikel om skallmissbildningar. (1 kommentar)

5 frågor till Jonas Bläckberg

5 frågor till Jonas Bläckberg

Jonas Bläckberg, Skånes universitetssjukhus, är en av författarna till en artikel om rävens dvärgbandmask. Sex fall av infektionen har nu påvisats i Sverige under två år.

5 frågor till Sofia Kreibom

5 frågor till Sofia Kreibom

Sofia Kreibom, ST-läkare i Stockholm, är en av författarna till en artikel om riktlinjer vid hjärnskador i primärvården.

5 frågor till Pontus Nauclér

5 frågor till Pontus Nauclér

Pontus Nauclér har tillsammans med kollegor gjort en studie som visar att prevalensen för vårdrelaterade infektioner enligt den svenska punktprevalensmätningen var högre än i en mätning enligt ECDC:s definitioner.

4 frågor till Anna-Clara Hollander

4 frågor till Anna-Clara Hollander

Anna-Clara Hollander, med dr och leg psykolog, har tillsammans med professor och överläkare Christina Dalman skrivit två av artiklarna till veckans tema om transkulturell psykiatri.

5 frågor till Malin Bengnér

5 frågor till Malin Bengnér

Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län, beskriver tillsammans med kollegor utbrott av barnsängsfeber på två av regionens förlossningsavdelningar.

5 frågor till Dalia Merkland

5 frågor till Dalia Merkland

Dalia Merkland, ST-läkare på S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm, har tillsammans med sin kollega Magnus Gjötterberg granskat 102 Ivo-ärenden. 

5 frågor till Susanne Sütterlin

5 frågor till Susanne Sütterlin

Susanne Sütterlin, med dr, klinisk mikrobiolog och ST-läkare i barnmedicin i Uppsala, skriver om en ny diagnos – badhusfötter.(3 kommentar)

5 frågor till Enrico Baraldi

5 frågor till Enrico Baraldi

Enrico Baraldi, professor vid Uppsala universitet, skriver tillsammans med Håkan Hanberger och Sofia Wagrell om innovationer och antibiotikaresistens.

4 frågor till Cecilia Björkelund

4 frågor till Cecilia Björkelund

Cecilia Björkelund, senior professor och specialistläkare i allmänmedicin, Göteborg, berättar tillsammans med kollegor om ett projekt för att införa så kallade vårdsamordnare för psykisk ohälsa på vårdcentral.

5 frågor till Karin Rydenman

5 frågor till Karin Rydenman

Karin Rydenman, doktorand och specialistläkare i pediatrik i Uddevalla, är huvudförfattare till en översiktsartikel om PFAPA.

4 frågor till Jasmina Chamat

4 frågor till Jasmina Chamat

Jasmina Chamat har tillsammans med två medförfattare skrivit en fallbeskrivning om en patient diagnostiserad med koxartros som i stället visade sig ha avaskulär nekros.

5 frågor till Joar Björk

5 frågor till Joar Björk

Joar Björk, doktorand medicinsk etik, Karolinska institutet, Stockholm, och ST-läkare, Central­lasarettet Växjö, presenterar en artikel  om den etiska avvägningen då patienten vill ha »förväntat suboptimal behandling«.

5 frågor till Anna Bonnevier

5 frågor till Anna Bonnevier

Anna Bonnevier är huvudförfattare till en artikel om lätt och måttligt underburna barn i veckans tema om förtidsbörd.

5 frågor till Cornelia Kjellgard

5 frågor till Cornelia Kjellgard

Cornelia Kjellgard, specialistläkare, anestesi- och intensivvårdskliniken, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, är en av författarna till en artikel om hur överdos av prilokain-/lidokainkräm ledde till svår methemoglobinemi.