4 frågor: Vi ville göra andra aktörer inom sjukvården medvetna

4 frågor till Johan Herlitz

Johan Herlitz är senior professor i prehospital akutsjukvård och en av författarna till en artikel om utvecklingen inom den prehospitala akutsjukvården.

5 frågor: Största vinsten är den höga detektionsgraden

5 frågor till Katrin Fricke

Katrin Fricke, med dr, biträdande överläkare, barn- och fetalkardiolog, Barnhjärtcentrum, Skånes universitetssjukhus Lund, är en av författarna till en artikel om screening för medfödda hjärtfel.

5 frågor: Patienterna kan dyka upp inom olika specialiteter

5 frågor till Petra Tunbäck

Petra Tunbäck, överläkare, docent, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, är författare till en artikel om syfilis.

5 frågor: En initialt ospecifik symtombild gör diagnosen svår

5 frågor till Mamud Miyan

Mamud Miyan, ST-läkare på ortopedkliniken, Danderyds sjukhus, är en av författarna till artikeln »ABC om Cervikal myelopati«.

5 frågor: »Har mött en hel del patienter med besvär av CGM eller insulinpump«

5 frågor till Josefin Ulriksdotter

Josefin Ulriksdotter, doktorand och ST-­läkare, är en av författarna till en artikel om hudreaktioner orsakade av glukossensorer och insulinpumpar.

»De premaligna cystorna är viktiga att känna till«

5 frågor till Erik Bergquist

Erik Bergquist, underläkare på Tema cancer, Karolinska universitetssjukhuset, har skrivit veckans ABC-artikel om cystor i pankreas.

»En ryggskada ska tas hand om på bästa sätt redan från början«

4 frågor till Jesper Hallsten

Jesper Hallsten, specialistläkare vid ortopedkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset, har tillsammans med Olof Westin och Helena Brisby skrivit en ABC om traumatiska halsryggsskador. (2 kommentarer)

5 frågor: »Det är väldigt få som vet vad vuxenhabilitering är«

5 frågor till Monica von Heijne

Monica von Heijne, pensionerad överläkare, rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken, Danderyds sjukhus, är en av författarna till en temaartikel om vuxenhabilitering.

5 frågor: Vägen till ortopeden ofta lång

5 frågor till Maria Cöster

Maria Cöster, docent, överläkare, ortopedkliniken, Skånes universitetssjukhus, Malmö, är en av författarna till en artikel om senförflyttning vid droppfot efter stroke.

5 frågor: Vi hade fall av riktigt allvarlig 5-fluorouracilbiverkan

5 frågor till Peter Nygren

Peter Nygren, pro­fessor och överläkare vid Uppsala uni­versitet och sektionen för onkologi, Akademiska sjukhuset, är en av författarna till en utvärdering av genetisk analys före behandling med 5-fluorouracil.

5 frågor: »Redan då blev jag inspirerad«

5 frågor till Torbjörn Holm

Torbjörn Holm, överläkare i kirurgi, Södersjukhuset, och adjungerad professor, Karolinska institutet, har tillsammans med kollegor skrivit en översikt om organsparande behandling vid rektalcancer.

5 frågor: »Vi har cirka ett fall per vecka på vår klinik«

5 frågor till Catharina Thörnland

Catharina Thörnland, ST-läkare i oftalmologi, ögonkliniken, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Mölndal, som tillsammans med en kollega har skrivit om ögon­skador vid bollsporten padel.

5 frågor: »Jag tror att metoden kommer att användas allt mer ...«

5 frågor till Caroline Heijl

Caroline Heijl, med dr, specialistläkare, kardiologi, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, har tillsammans med kollegor skrivit en översikt om lungultraljud.

Fem frågor: »Alla operationer ska rapporteras till PAR«

5 frågor till Lena Blomgren

Behandlingen av varicer underrapporteras, konstaterar författarna till en ny rapport. Förbättrad information till vårdgivare efterlyses.

5 frågor: »Hoppas ännu fler ska få en genetisk diagnos«

5 frågor till Maria Johansson Soller

Maria Johansson Soller, docent, överläkare, Klinisk genetik, Ka­­ro­linska universitetssjukhuset, är en av författarna till en arti­kel om gensekvensering vid sällsynta diagnoser i Tema precisionsmedicin. 

5 frågor: »Vi har haft lägre sidomissbruk«

5 frågor till Orsolya Hoffmann

Orsolya Hoffmann, överläkare vid Beroendecentrum, Mälarsjukhuset, Eskilstuna, är en av författarna till en artikel om läkemedelsassisterad rehabilitering av opioidberoende, LARO.

5 frågor: »Vanligt problem hos äldre«

5 frågor till Emma Eek

Emma Eek, ST-läkare foniatri och specialistläkare ÖNH vid Skånes universitetssjukhus, har tillsammans med Beatriz Arenaz Bua skrivit en ABC-artikel om orofaryngeal dysfagi.

5 frågor: Vi har sett ett behov av att fylla kunskapsluckan

5 frågor till Emöke Deschmann

Emöke Deschmann, med dr, biträdande överläkare, har tillsammans med kollegor skrivit en temaartikel om blodtransfusion till barnpatienter.

5 frågor: »Det fanns en stark oro för smittspridning«

5 frågor till Åsa Nihlén

Åsa Nihlén, överläkare vid kirurg- och öron­kliniken, är en av författarna bakom kartläggningen av intensivvårdade och trakeotomerade covid-19-patienter vid Södra Älvsborgs sjukhus.

5 frågor: Så kan man förbättra kunskapen om melaninrik hud

5 frågor till Amna Elyas

Amna Elyas, ST-läkare på hudkliniken vid Skånes universitetssjukhus är en av författarna till en översikt som redogör för viktiga aspekter att känna till om hudsjukdomars förekomst, utseende och patogenes i melaninrik hud.