4 frågor till Cecilia Björkelund

4 frågor till Cecilia Björkelund

Cecilia Björkelund, senior professor och specialistläkare i allmänmedicin, Göteborg, berättar tillsammans med kollegor om ett projekt för att införa så kallade vårdsamordnare för psykisk ohälsa på vårdcentral.

5 frågor till Karin Rydenman

5 frågor till Karin Rydenman

Karin Rydenman, doktorand och specialistläkare i pediatrik i Uddevalla, är huvudförfattare till en översiktsartikel om PFAPA.

4 frågor till Jasmina Chamat

4 frågor till Jasmina Chamat

Jasmina Chamat har tillsammans med två medförfattare skrivit en fallbeskrivning om en patient diagnostiserad med koxartros som i stället visade sig ha avaskulär nekros.

5 frågor till Joar Björk

5 frågor till Joar Björk

Joar Björk, doktorand medicinsk etik, Karolinska institutet, Stockholm, och ST-läkare, Central­lasarettet Växjö, presenterar en artikel  om den etiska avvägningen då patienten vill ha »förväntat suboptimal behandling«.

5 frågor till Anna Bonnevier

5 frågor till Anna Bonnevier

Anna Bonnevier är huvudförfattare till en artikel om lätt och måttligt underburna barn i veckans tema om förtidsbörd.

5 frågor till Cornelia Kjellgard

5 frågor till Cornelia Kjellgard

Cornelia Kjellgard, specialistläkare, anestesi- och intensivvårdskliniken, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, är en av författarna till en artikel om hur överdos av prilokain-/lidokainkräm ledde till svår methemoglobinemi.

5 frågor till Nils Erik Svedlund

5 frågor till Nils Erik Svedlund

Nils Erik Svedlund, doktorand och överläkare, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet i Stockholm, har tillsammans med kollegor skrivit om ätstörningar och samtidig ADHD.

4 frågor till Brita Zilg

4 frågor till Brita Zilg

Brita Zilg, rättsläkare, har till­­sammans med läkarstudenten Gustav Wärn gjort en studie kring utfärdande av dödsorsaksintyg. 

5 frågor till Cecilia Escher

5 frågor till Cecilia Escher

Cecilia Escher, med dr, överläkare, perioperativ medicin och intensivvård, Karolinska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om fortbildning och patientsäkerhet.

5 frågor till Johan Ljungberg

5 frågor till Johan Ljungberg

Johan Ljungberg, specialistläkare, infektionskliniken, Hallands sjukhus, är en av författarna till en artikel om handläggning av malaria i Sverige.

5 frågor till Jan Calissendorff

5 frågor till Jan Calissendorff

Jan Calissendorff, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, presenterar i en översiktsartikel ny forskning om folksjukdomen hypotyreos.

5 frågor till Kristina Persson

5 frågor till Kristina Persson

Kristina Persson, överläkare och lektor, institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet, presenterar tillsammans med kollegor en rapport om babe­sios, en sjukdom som sprids via fästingar och blodtransfusion. (1 kommentar)

5 frågor till Emelie Styring

5 frågor till Emelie Styring

Emelie Styring har tillsammans med Helena Masson Wihlborg och Sven Wiklund skrivit en artikel om fettembolisyndrom vid Duchennes muskeldystrofi.

5 frågor till Lars Wennberg

5 frågor till Lars Wennberg

Lars Wennberg, docent och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, är en av författarna till en artikel om det första trepartsbytet inom ramen för det svenska njurbytesprogrammet.

5 frågor till Nikolaos Melas

5 frågor till Nikolaos Melas

Nikolaos Melas, specialistläkare, Gävle sjukhus, är en av författarna till en fallbeskrivning om Whipples sjukdom.

5 frågor till Charlotte Thålin

5 frågor till Charlotte Thålin

Charlotte Thålin, med dr och specialistläkare vid Karolinska institutet och Danderyds sjukhus, Stockholm, har tillsammans med kollegor skrivit en översikt om neutrofilernas fångstnät.

4 frågor till Björn Rosengren

4 frågor till Björn Rosengren

Björn Rosengren, professor och överläkare, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, Malmö, har tillsammans med kollegor skrivit om en modell som ska hjälpa läkarstudenter att klara vardagsjobbet som läkare.

5 frågor till Anna Sundholm

5 frågor till Anna Sundholm

Anna Sundholm, neurolog och biträdande överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, presenterar tillsammans med kollegor handläggning vid idiopatisk intrakraniell hypertension. 

5 frågor till Kristina Dunder

5 frågor till Kristina Dunder

Kristina Dunder, Läkemedelsverket, är en av författarna till en artikel om proceduren för godkännande av nya läkemedel.

4 frågor till Kristian Samuelsson

4 frågor till Kristian Samuelsson

Kristian Samuelsson är en av författarna till veckans ABC-artikel om vanliga tillstånd i hand och handled, del 1, som handlar om karpaltunnelsyndrom, morbus de Quervain och tumbasartros.