Denna webbplats vänder sig till läkare

5 frågor till Kersti Lundin

5 frågor till Kersti Lundin

Kersti Lundin, docent och överbiolog, reproduktionsmedicin, Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har skrivit en översikt om framsteg som gjorts i IVF-laboratoriet.

5 frågor: »Indikerar likvärdiga beslut«

5 frågor till Gustav Öhrling

Gustav Öhrling, ST-läkare vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, har tillsammans med Knut Taxbro studerat begränsningar av livsuppehållande behandling hos patienter med covid-19 vid tre sjukhus i Region Jönköpings län.

Renske Altena svarar

4 frågor till Renske Altena

Renske Altena, med dr, ME bröst, endokrina tumörer och sarkom vid Karolins­ka universitetssjukhuset i Stockholm, har med kollegor skrivit en översikt om den nya entiteten HER2-låg bröstcancer.

5 frågor till Heff Rashid

5 frågor till Heff Rashid

Heff Rashid, examinerad läkare, Uppsala universitet, har tillsammans med kollegor studerat val av behandlingsmetod vid utbredda kranskärlsstenoser.

»Jag tror att det ofta feldiagnostiseras«

5 frågor till Lovisa Brehmer

Lovisa Brehmer, med dr, specialistläkare, Tema Kvinnohälsa, Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, är en av författarna till en fallbeskrivning av membranös dysmenorré.

»Vi tror att resistens bara drabbar andra«

5 frågor till Gunnar Jacobsson

Gunnar Jacobsson, docent och över­läkare vid infektions­kliniken, Skaraborgs sjukhus, är en av författarna till artikeln om 10 års arbete mot antibiotikaresistens i Västra Götalandsregionen.

5 frågor: Enkla och tillförlitliga analyser av toxiska alkoholer kan vara livräddande

5 frågor till Anders Helander

Anders Helander, sjukhuskemist vid Karolinska universitetslaboratoriet i Stockholm, har med kollegor skrivit om enzymatiska metoder som förbättrar akuta analyser av toxiska alkoholer.

5 frågor: Alexander Fletcher-Sandersjöö

5 frågor till Alexander Fletcher-Sandersjöö

Alexander Fletcher-Sandersjöö, underläkare och doktorand i Stockholm, är en av författarna till ABC-artikeln om kroniskt subduralhematom.

5 frågor: »Många positiva effekter på hjärnan ses ...«

5 frågor till Eva Andersson

Eva Andersson, läkare och docent vid institutionen för neurovetenskap, Karolinska institutet, har tillsammans med kollegor skrivit om fysisk aktivitet vid depression och ångest.

4 frågor: Ett syndrom som expanderar vår kunskap om genetik

4 frågor till Karin Gunnarsson

Karin Gunnarsson, specialistläkare i reumatologi vid Karolinska universitetssjukhuset, har tillsammans med kollegor skrivit den första fallbeskrivningen av svenska patienter med det autoinflammatoriska syndromet VEXAS.

4 frågor: Det absolut viktigaste är att inte missa lungshuntarna

4 frågor till Anders Rönnblom

Anders Rönnblom, docent och överläkare, har med kollegor vid Akademiska sjukhuset i Uppsala skrivit en översikt om hereditär hemorragisk telangiektasi, även känd som morbus Osler.

5 frågor: Kirurgisk behandling av epilepsi behöver avdramatiseras

5 frågor till Ulrika Sandvik

Ulrika Sandvik, överläkare i neurokirurgi vid Karolinska universitetssjukhuset Solna, har tillsammans med kollegor skrivit en översikt om epilepsikirurgi.

5 frågor: »Vi tror att det ger en bättre triagering ...«

5 frågor till Hannah Sjöstedt

Hannah Sjöstedt, specialistläkare på Akutmottagning barn vid Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg, har tillsammans med kollegor utvecklat ett triagesystem för svenska barnakutmottagningar. (1 kommentar)

5 frågor: »Det finns få studier om barn som uppvisat symtom på uppgivenhet«

5 frågor till Anna Ohlis

Anna Ohlis, med dr och överläkare vid Karolinska institutet i Stockholm, har tillsammans med kollegor gjort en långtidsuppföljning av barn som har haft uppgivenhetssyndrom.

5 frågor: »De nya läkemedlen mot Skelleftesjukan är extremt dyra«

5 frågor till Jonas Wixner

Jonas Wixner, överläkare vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, har tillsammans med kollegor skrivit en översikt om ärftlig transtyretinamyloidos.

5 frågor: »Läkare som lyssnar får ledtrådar«

5 frågor till Camilla von Below

Camilla von Below, fil dr, leg psykolog, leg psykoterapeut, lektor, psykologiska institutionen, Stockholms universitet och S:t Lukas psykoterapimottagning, Uppsala, har skrivit en artikel om anknytningsteorin i patientmöten.

5 frågor: »Ortopedi är ett spännande fält«

5 frågor till Janina Kaarre

Janina Kaarre, doktorand och underläkare, har tillsammans med Antti Pirhonen, Mikael Sansone, Jón Karlsson och Kristian Samuelsson skrivit en ABC-artikel om patellaluxationer.

5 frågor: Eftersatt screening för familjär hyperkolesterolemi

5 frågor till Karin Littmann

Karin Littmann, ST-läkare i endokrino­logi vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, har tillsammans med kollegor skrivit en artikel om screening för familjär hyperkolesterolemi.

5 frågor: »För låga volymer per sjukhus«

5 frågor till Anna Björkenheim

Anna Björkenheim, med dr, överläkare, hjärt–lungfysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, har tillsammans med kollegor skrivit en artikel om pacemakerrelaterade infektioner.

5 frågor: Att förstå fenomenet är en utmaning för läkaren

5 frågor till Lars Rönnbäck

Lars Rönnbäck, professor emeritus, institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrens­ka akademin, har tillsammans med kollegor skrivit en översikt om hjärntrötthet.