5 frågor till Lukas Löwing Svensson

5 frågor till Lukas Löwing Svensson

Lukas Löwing Svensson, ST-läkare, klinisk kemi, Universitetssjukhuset i Linköping, har skrivit en artikel om framtidens laboratoriemedicin.

4 frågor till Carmen Mesas Burgos

4 frågor till Carmen Mesas Burgos

Carmen Mesas Burgos är en av författarna till en artikel om EXIT – en typ av fosterkirurgi som görs vid medfödda luftvägshinder. Behandlingen sker utanför livmodern, men före avnavling.

5 frågor till Johan Wedin

5 frågor till Johan Wedin

Johan Wedin, doktorand vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, har tillsammans med Ola ­Vedin, Elisabeth ­Ståhle och ­Karl-­Henrik Grinnemo skrivit en översiktsartikel om bikuspid aortaklaff.

5 frågor till Carl Christofer Juhlin

5 frågor till Carl Christofer Juhlin

Carl Christofer Juhlin, Karolinska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om ökningen av endokrina tumörer.

5 frågor till Sofia Hammarstrand

5 frågor till Sofia Hammarstrand

Sofia Hammarstrand, ST-läkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om sjukvårdens roll i klimatanpassningsarbetet. (2 kommentar)

5 frågor till Eva Rask

5 frågor till Eva Rask

Eva Rask, docent, överläkare, Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro, är en av författarna till en artikel om postprandial hypoglyk­emi efter överviktskir­urgi.

5 frågor till Per-Anders Heedman

5 frågor till Per-Anders Heedman

Per-Anders Heedman, överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping, har tillsammans med kollegor skrivit en artikel om utredning av patienter med allvarliga ospecifika symtom inom standardiserade vårdförlopp.

4 frågor till Kjell Larsson

4 frågor till Kjell Larsson

Kjell Larsson, professor emeritus, är en av författarna till en artikel om betydelsen av val av inhalator vid astma och KOL. (1 kommentar)

5 frågor till Elin Economou Lundeberg

5 frågor till Elin Economou Lundeberg

Elin Economou Lundeberg, ST-läkare på infektionskliniken vid Centralsjukhuset Kristianstad, har tillsammans med Josefin Frisk skrivit om det första fallet av skånsk sorkfeber, dvs patienten hade inte vistats i endemiskt område.

4 frågor till Björn Sjögren

4 frågor till Björn Sjögren

Björn Sjögren, ST-läkare i neuro­kirurgi, har tillsammans med överläkare Peter Milos skrivit en ABC-artikel om aneurysmal subara­k­noidalblödning.

5 frågor till Barbro Wijma

5 frågor till Barbro Wijma

Barbro Wijma har tillsammans med tre författare skrivit om kränkningar i vården.  (2 kommentar)

5 frågor till Åsa Lindberg

5 frågor till Åsa Lindberg

Åsa Lindberg, ST-läkare, medicinkliniken, Hallands sjukhus, är en av författarna till en artikel om bakteriemi med Clostridium perfringens.

5 frågor till S Bertil Olsson

5 frågor till S Bertil Olsson

S Bertil Olsson, professor emeritus, Lunds universitet, har skrivit en artikel om medicinska effekter av bastubad.

5 frågor till Lars Wallentin

5 frågor till Lars Wallentin

Lars Wallentin, senior professor, har skrivit om utvecklingen av NOAK-läkemedel i veckans tema »NOAK – 10 år i Sverige«.

5 frågor till Ulrika Marking

5 frågor till Ulrika Marking

Ulrika Marking, ST-läkare vid infektionskliniken, Danderyds sjukhus i Stockholm, har tillsammans med kollegor har skrivit en fallbeskrivning om ornitos. 

5 frågor till Anders Carlstedt

5 frågor till Anders Carlstedt

Anders Carlstedt, f d överläkare kirurgi, Centralsjukhuset, Karlstad, är en av författarna till en artikel om abdominell rektus­diastas.

4 frågor till Carolina Widinghoff

4 frågor till Carolina Widinghoff

Carolina Widinghoff, doktorand i beroende­medicin med inriktning på spelberoende, Lunds universitet, har tillsammans med Anders Håkansson skrivit en översikt om spelberoende.

5 frågor till Anders Lundberg

5 frågor till Anders Lundberg

Anders Lundberg, ST-läkare och doktorand, Hudiksvalls sjukhus och Karolins­ka institutet, Stockholm, har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om elkonvertering och defibrillering.

5 frågor till Anna Bergström

5 frågor till Anna Bergström

Anna Bergström, specialistläkare, är en av flera författare till en översiktsartikel om mastocytos i huden.

4 frågor till Felicia Ahlner

4 frågor till Felicia Ahlner

Felicia Ahlner, folkhälsovetare, Göteborgs universitet, är en av författarna till en artikel om alkoholproblematik hos äldre.