4 frågor till Anna-Clara Hollander

4 frågor till Anna-Clara Hollander

Anna-Clara Hollander, med dr och leg psykolog, har tillsammans med professor och överläkare Christina Dalman skrivit två av artiklarna till veckans tema om transkulturell psykiatri.

5 frågor till Malin Bengnér

5 frågor till Malin Bengnér

Malin Bengnér, smittskyddsläkare i Region Jönköpings län, beskriver tillsammans med kollegor utbrott av barnsängsfeber på två av regionens förlossningsavdelningar.

5 frågor till Dalia Merkland

5 frågor till Dalia Merkland

Dalia Merkland, ST-läkare på S:t Eriks ögonsjukhus i Stockholm, har tillsammans med sin kollega Magnus Gjötterberg granskat 102 Ivo-ärenden. 

5 frågor till Susanne Sütterlin

5 frågor till Susanne Sütterlin

Susanne Sütterlin, med dr, klinisk mikrobiolog och ST-läkare i barnmedicin i Uppsala, skriver om en ny diagnos – badhusfötter. (3 kommentarer)

5 frågor till Enrico Baraldi

5 frågor till Enrico Baraldi

Enrico Baraldi, professor vid Uppsala universitet, skriver tillsammans med Håkan Hanberger och Sofia Wagrell om innovationer och antibiotikaresistens.

4 frågor till Cecilia Björkelund

4 frågor till Cecilia Björkelund

Cecilia Björkelund, senior professor och specialistläkare i allmänmedicin, Göteborg, berättar tillsammans med kollegor om ett projekt för att införa så kallade vårdsamordnare för psykisk ohälsa på vårdcentral.

5 frågor till Karin Rydenman

5 frågor till Karin Rydenman

Karin Rydenman, doktorand och specialistläkare i pediatrik i Uddevalla, är huvudförfattare till en översiktsartikel om PFAPA.

4 frågor till Jasmina Chamat

4 frågor till Jasmina Chamat

Jasmina Chamat har tillsammans med två medförfattare skrivit en fallbeskrivning om en patient diagnostiserad med koxartros som i stället visade sig ha avaskulär nekros.

5 frågor till Joar Björk

5 frågor till Joar Björk

Joar Björk, doktorand medicinsk etik, Karolinska institutet, Stockholm, och ST-läkare, Central­lasarettet Växjö, presenterar en artikel  om den etiska avvägningen då patienten vill ha »förväntat suboptimal behandling«.

5 frågor till Anna Bonnevier

5 frågor till Anna Bonnevier

Anna Bonnevier är huvudförfattare till en artikel om lätt och måttligt underburna barn i veckans tema om förtidsbörd.

5 frågor till Cornelia Kjellgard

5 frågor till Cornelia Kjellgard

Cornelia Kjellgard, specialistläkare, anestesi- och intensivvårdskliniken, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, är en av författarna till en artikel om hur överdos av prilokain-/lidokainkräm ledde till svår methemoglobinemi.

5 frågor till Nils Erik Svedlund

5 frågor till Nils Erik Svedlund

Nils Erik Svedlund, doktorand och överläkare, Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet i Stockholm, har tillsammans med kollegor skrivit om ätstörningar och samtidig ADHD.

4 frågor till Brita Zilg

4 frågor till Brita Zilg

Brita Zilg, rättsläkare, har till­­sammans med läkarstudenten Gustav Wärn gjort en studie kring utfärdande av dödsorsaksintyg. 

5 frågor till Cecilia Escher

5 frågor till Cecilia Escher

Cecilia Escher, med dr, överläkare, perioperativ medicin och intensivvård, Karolinska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om fortbildning och patientsäkerhet.

5 frågor till Johan Ljungberg

5 frågor till Johan Ljungberg

Johan Ljungberg, specialistläkare, infektionskliniken, Hallands sjukhus, är en av författarna till en artikel om handläggning av malaria i Sverige.

5 frågor till Jan Calissendorff

5 frågor till Jan Calissendorff

Jan Calissendorff, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, presenterar i en översiktsartikel ny forskning om folksjukdomen hypotyreos.

5 frågor till Kristina Persson

5 frågor till Kristina Persson

Kristina Persson, överläkare och lektor, institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet, presenterar tillsammans med kollegor en rapport om babe­sios, en sjukdom som sprids via fästingar och blodtransfusion. (1 kommentar)

5 frågor till Emelie Styring

5 frågor till Emelie Styring

Emelie Styring har tillsammans med Helena Masson Wihlborg och Sven Wiklund skrivit en artikel om fettembolisyndrom vid Duchennes muskeldystrofi.

5 frågor till Lars Wennberg

5 frågor till Lars Wennberg

Lars Wennberg, docent och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, är en av författarna till en artikel om det första trepartsbytet inom ramen för det svenska njurbytesprogrammet.

5 frågor till Nikolaos Melas

5 frågor till Nikolaos Melas

Nikolaos Melas, specialistläkare, Gävle sjukhus, är en av författarna till en fallbeskrivning om Whipples sjukdom.