5 frågor till Jan Calissendorff

5 frågor till Jan Calissendorff

Jan Calissendorff, överläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm, presenterar i en översiktsartikel ny forskning om folksjukdomen hypotyreos.

5 frågor till Kristina Persson

5 frågor till Kristina Persson

Kristina Persson, överläkare och lektor, institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet, presenterar tillsammans med kollegor en rapport om babe­sios, en sjukdom som sprids via fästingar och blodtransfusion. (1 kommentar)

5 frågor till Emelie Styring

5 frågor till Emelie Styring

Emelie Styring har tillsammans med Helena Masson Wihlborg och Sven Wiklund skrivit en artikel om fettembolisyndrom vid Duchennes muskeldystrofi.

5 frågor till Lars Wennberg

5 frågor till Lars Wennberg

Lars Wennberg, docent och överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge, är en av författarna till en artikel om det första trepartsbytet inom ramen för det svenska njurbytesprogrammet.

5 frågor till Nikolaos Melas

5 frågor till Nikolaos Melas

Nikolaos Melas, specialistläkare, Gävle sjukhus, är en av författarna till en fallbeskrivning om Whipples sjukdom.

5 frågor till Charlotte Thålin

5 frågor till Charlotte Thålin

Charlotte Thålin, med dr och specialistläkare vid Karolinska institutet och Danderyds sjukhus, Stockholm, har tillsammans med kollegor skrivit en översikt om neutrofilernas fångstnät.

4 frågor till Björn Rosengren

4 frågor till Björn Rosengren

Björn Rosengren, professor och överläkare, Lunds universitet och Skånes universitetssjukhus, Malmö, har tillsammans med kollegor skrivit om en modell som ska hjälpa läkarstudenter att klara vardagsjobbet som läkare.

5 frågor till Anna Sundholm

5 frågor till Anna Sundholm

Anna Sundholm, neurolog och biträdande överläkare, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm, presenterar tillsammans med kollegor handläggning vid idiopatisk intrakraniell hypertension. 

5 frågor till Kristina Dunder

5 frågor till Kristina Dunder

Kristina Dunder, Läkemedelsverket, är en av författarna till en artikel om proceduren för godkännande av nya läkemedel.

4 frågor till Kristian Samuelsson

4 frågor till Kristian Samuelsson

Kristian Samuelsson är en av författarna till veckans ABC-artikel om vanliga tillstånd i hand och handled, del 1, som handlar om karpaltunnelsyndrom, morbus de Quervain och tumbasartros. 

5 frågor till Lukas Löwing Svensson

5 frågor till Lukas Löwing Svensson

Lukas Löwing Svensson, ST-läkare, klinisk kemi, Universitetssjukhuset i Linköping, har skrivit en artikel om framtidens laboratoriemedicin.

4 frågor till Carmen Mesas Burgos

4 frågor till Carmen Mesas Burgos

Carmen Mesas Burgos är en av författarna till en artikel om EXIT – en typ av fosterkirurgi som görs vid medfödda luftvägshinder. Behandlingen sker utanför livmodern, men före avnavling.

5 frågor till Johan Wedin

5 frågor till Johan Wedin

Johan Wedin, doktorand vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, har tillsammans med Ola ­Vedin, Elisabeth ­Ståhle och ­Karl-­Henrik Grinnemo skrivit en översiktsartikel om bikuspid aortaklaff.

5 frågor till Carl Christofer Juhlin

5 frågor till Carl Christofer Juhlin

Carl Christofer Juhlin, Karolinska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om ökningen av endokrina tumörer.

5 frågor till Sofia Hammarstrand

5 frågor till Sofia Hammarstrand

Sofia Hammarstrand, ST-läkare, Sahlgrenska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om sjukvårdens roll i klimatanpassningsarbetet. (2 kommentar)

5 frågor till Eva Rask

5 frågor till Eva Rask

Eva Rask, docent, överläkare, Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro, är en av författarna till en artikel om postprandial hypoglyk­emi efter överviktskir­urgi.

5 frågor till Per-Anders Heedman

5 frågor till Per-Anders Heedman

Per-Anders Heedman, överläkare vid Universitetssjukhuset i Linköping, har tillsammans med kollegor skrivit en artikel om utredning av patienter med allvarliga ospecifika symtom inom standardiserade vårdförlopp.

4 frågor till Kjell Larsson

4 frågor till Kjell Larsson

Kjell Larsson, professor emeritus, är en av författarna till en artikel om betydelsen av val av inhalator vid astma och KOL. (1 kommentar)

5 frågor till Elin Economou Lundeberg

5 frågor till Elin Economou Lundeberg

Elin Economou Lundeberg, ST-läkare på infektionskliniken vid Centralsjukhuset Kristianstad, har tillsammans med Josefin Frisk skrivit om det första fallet av skånsk sorkfeber, dvs patienten hade inte vistats i endemiskt område.

4 frågor till Björn Sjögren

4 frågor till Björn Sjögren

Björn Sjögren, ST-läkare i neuro­kirurgi, har tillsammans med överläkare Peter Milos skrivit en ABC-artikel om aneurysmal subara­k­noidalblödning.