4 frågor till Björn Sjögren

4 frågor till Björn Sjögren

Björn Sjögren, ST-läkare i neuro­kirurgi, har tillsammans med överläkare Peter Milos skrivit en ABC-artikel om aneurysmal subara­k­noidalblödning.

5 frågor till Barbro Wijma

5 frågor till Barbro Wijma

Barbro Wijma har tillsammans med tre författare skrivit om kränkningar i vården.  (2 kommentar)

5 frågor till Åsa Lindberg

5 frågor till Åsa Lindberg

Åsa Lindberg, ST-läkare, medicinkliniken, Hallands sjukhus, är en av författarna till en artikel om bakteriemi med Clostridium perfringens.

5 frågor till S Bertil Olsson

5 frågor till S Bertil Olsson

S Bertil Olsson, professor emeritus, Lunds universitet, har skrivit en artikel om medicinska effekter av bastubad.

5 frågor till Lars Wallentin

5 frågor till Lars Wallentin

Lars Wallentin, senior professor, har skrivit om utvecklingen av NOAK-läkemedel i veckans tema »NOAK – 10 år i Sverige«.

5 frågor till Ulrika Marking

5 frågor till Ulrika Marking

Ulrika Marking, ST-läkare vid infektionskliniken, Danderyds sjukhus i Stockholm, har tillsammans med kollegor har skrivit en fallbeskrivning om ornitos. 

5 frågor till Anders Carlstedt

5 frågor till Anders Carlstedt

Anders Carlstedt, f d överläkare kirurgi, Centralsjukhuset, Karlstad, är en av författarna till en artikel om abdominell rektus­diastas.

4 frågor till Carolina Widinghoff

4 frågor till Carolina Widinghoff

Carolina Widinghoff, doktorand i beroende­medicin med inriktning på spelberoende, Lunds universitet, har tillsammans med Anders Håkansson skrivit en översikt om spelberoende.

5 frågor till Anders Lundberg

5 frågor till Anders Lundberg

Anders Lundberg, ST-läkare och doktorand, Hudiksvalls sjukhus och Karolins­ka institutet, Stockholm, har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om elkonvertering och defibrillering.

5 frågor till Anna Bergström

5 frågor till Anna Bergström

Anna Bergström, specialistläkare, är en av flera författare till en översiktsartikel om mastocytos i huden.

4 frågor till Felicia Ahlner

4 frågor till Felicia Ahlner

Felicia Ahlner, folkhälsovetare, Göteborgs universitet, är en av författarna till en artikel om alkoholproblematik hos äldre.

5 frågor till Rebecca Ahlin

5 frågor till Rebecca Ahlin

Rebecca Ahlin, dietist vid Sahlgrenska akademin i Göteborg, är en av författarna till en artikel om kostråd vid strålbehandling av cancer i lilla bäckenet.

4 frågor till Thorsteinn S Arnljots

4 frågor till Thorsteinn S Arnljots

Thorsteinn S Arnljots, ST-läkare, har tillsammans med Branka Samolov skrivit en översikts­artikel om ögonfrät­skador.

4 frågor till Ingemar Björkhem

4 frågor till Ingemar Björkhem

Ingemar Björkhem, senior professor på Karolinska universitetssjukhuset, är en av författarna till en artikel om cerebrotendinös xantomatos.

5 frågor till Carl Sjöström

5 frågor till Carl Sjöström

Carl Sjöström, överläkare, har skrivit en artikel om funktionella somatiska symtom i veckans tema.

5 frågor till Max Levin

5 frågor till Max Levin

Max Levin, docent och specialistläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, har tillsammans med Fredrik Landström skrivit en översiktsartikel om elektrokemoterapi.

4 frågor till Karin Modig

4 frågor till Karin Modig

Karin Modig, docent vid Karolinska institutet, har tillsammans med Sven Drefahl och Anders Ahlbom skrivit en medicinsk kommentar om livslängd. (2 kommentar)

4 frågor till Alexandra Horvath

4 frågor till Alexandra Horvath

Alexandra Horvath, läkarstudent och forskningsamanuens, har tillsammans med kollegor har skrivit två ABC-artiklar.

5 frågor till Jonas Höjer

5 frågor till Jonas Höjer

Jonas Höjer, Giftinformationscentralen, är en av författarna till en artikel om handläggning av Lergiganförgiftningar, som nu ökar.

5 frågor till Nina Johnston

5 frågor till Nina Johnston

Nina Johnston, docent och överläkare, representerar tillsammans med medförfattare kardio­logföreningens arbetsgrupp för kranskärlssjukdom. I en översiktsartikel kommenterar de nya riktlinjer från den europeiska kardiologföreningen.