5 frågor till Hanna Björlin Avdic

5 frågor till Hanna Björlin Avdic

Hanna Björlin Avdic, doktorand och över­läkare vid BUP i Solna, har tillsammans med medförfattare skrivit om sambandet mellan könskromosomavvikelser och psykia­triska diagnoser hos barn och unga.

5 frågor till Katarina Sandström

5 frågor till Katarina Sandström

Katarina Sandström presenterar tillsammans med kollegor en original­studie om trombosprofylax hos inne­liggande medicinpatienter.

4 frågor till Henrik Thorlacius

4 frågor till Henrik Thorlacius

Henrik Thorlacius, professor, Skånes universitetssjukhus, har  tillsammans med kollegor skrivit artiklar om riktlinjer för endoskopisk kontroll och högkvalitetskoloskopi.

5 frågor till Christian Ingvar

5 frågor till Christian Ingvar

Christian Ingvar har tillsammans med Hanna Eriksson skrivit en artikel i veckans tema om melanom.

5 frågor till Charlotta Ingvoldstad Malmgren

5 frågor till Charlotta Ingvoldstad Malmgren

Charlotta Ingvoldstad Malmgren presenterar tillsammans med medförfattare nationella riktlinjer för NIPT.

5 frågor till Björn Eliasson

5 frågor till Björn Eliasson

Björn Eliasson presenterar, tillsammans med kollegor, en HTA-rapport om behandling av fetma och övervikt utan kirurgi.

5 frågor till Zandra Olivecrona

5 frågor till Zandra Olivecrona

Zandra Olivecrona, med dr, specialist­läkare i neurokirurgi, Örebro, är en av författarna till en artikel där nya riktlinjer för handläggning av minimala till medelsvåra skallskador hos barn presenteras.

4 frågor till Rune Sjödahl

4 frågor till Rune Sjödahl

Rune Sjödahl är en av författarna till artikeln »Vårdrelaterade infektioner en betydande del av vårdskadorna på sjukhus«.

5 frågor till Per Nilsen

5 frågor till Per Nilsen

Per Nilsen presenterar tillsammans med kollegor en intervjustudie som visar läkares och sjuksköterskors perspektiv på patientmedverkan för säkrare vård.

4 frågor till Markus Fahlström

4 frågor till Markus Fahlström

Markus Fahlström, sjukhusfysiker, är en av författarna till en översiktsartikel om MR-undersökning av patienter med konventionella och villkorliga pacemakerliknande system.

5 frågor till Charlotta Nelsson

5 frågor till Charlotta Nelsson

Charlotta Nelsson har tillsammans med Mikael Karlsson skrivit en artikel om problemen kring konsultation på distans.

4 frågor till Louise Frisén

4 frågor till Louise Frisén

Louise Frisén skriver tillsammans med kollegor om att könsdysfori ökar markant bland barn och unga, runt 100 procent varje år under 2010-talet.

4 frågor till Stavroula Anastasopoulou

4 frågor till Stavroula Anastasopoulou

Stavroula Anastasopoulou har tillsammans med kollegor skrivit en artikel om Stevens–Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys.

4 frågor till Irma Fredriksson

4 frågor till Irma Fredriksson

Irma Fredriksson har tillsammans med Hanna Fredholm skrivit en artikel om bröstcancer hos unga kvinnor i temat om bröstcancer.

5 frågor till Meis Omran

5 frågor till Meis Omran

Meis Omran har tillsammans med Staffan Lundström skrivit en ABC-artikel om hur det ofta är möjligt att med relativt enkla farmakologiska åtgärder lindra symtom i livets slutskede.

5 frågor till Ola Bratt

5 frågor till Ola Bratt

Ola Bratt har tillsammans med kollegor skrivit en översiktsartikel om prostata­cancercentrum.

4 frågor till Anna Nilsson

4 frågor till Anna Nilsson

Anna Nilsson, överläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Solna, har tillsammans med fyra medförfattare skrivit en artikel om det svenska barnvaccinationsprogrammet.

4 frågor till Mikael Landén

4 frågor till Mikael Landén

Mikael Landén, professor och överläkare, är en av författarna till en artikel om hur läkemedelsrekommendationer för bipolär sjukdom följs i den kliniska vardagen.

5 frågor till Lena Forsberg

5 frågor till Lena Forsberg

Lena Forsberg har tillsammans med två kollegor skrivit en ABC-artikel om diagnostik vid stabil kranskärlssjukdom.

5 frågor till Sofie Westling

5 frågor till Sofie Westling

Sofie Westling, med dr och överläkare, har tillsammans med docent och överläkare Mia Ramklint skrivit en artikel om att självskadebeteende är vanligt även utan personlighetssyndrom. Artikeln finns med i temat om personlighetssyndrom.