5 frågor till Sofie Westling

5 frågor till Sofie Westling

Sofie Westling, med dr och överläkare, har tillsammans med docent och överläkare Mia Ramklint skrivit en artikel om att självskadebeteende är vanligt även utan personlighetssyndrom. Artikeln finns med i temat om personlighetssyndrom.

4 frågor till Lars Borgquist

4 frågor till Lars Borgquist

Lars Borgquist har tillsammans med Malin André skrivit en artikel om att primärvårdens organisationsformer behöver överensstämma med den medicinska kunskapsnivån.

4 frågor till Bertil Axelsson

4 frågor till Bertil Axelsson

Bertil Axelsson, docent och överläkare, har tillsammans med Bengt Sallerfors och Carl Johan Fürst skrivit artikeln »Bostadsort avgör den palliativa vårdens resurser och kvalitet«, som ingår i veckans tema.

5 frågor till Attila Frigyesi

5 frågor till Attila Frigyesi

Attila Frigyesi presenterar tillsammans med två kollegor en originalstudie av intensivvårdsöverlevnad.

4 frågor till Anna G Nilsson

4 frågor till Anna G Nilsson

Anna G Nilsson, docent och överläkare i Göteborg, har tillsammans med Sigridur Björnsdottir, med dr och biträdande överläkare, skrivit artikeln »Sekundär osteoporos ett ofta missat tillstånd« som är en av artiklarna i veckans tema om osteoporos.

5 frågor till Inger Hagqvist

5 frågor till Inger Hagqvist

Inger Hagqvist, specialistläkare och programansvarig för PLUS, har tillsammans med fyra medförfattare skrivit om en utbildning i Västra Götalandsregionen där man lär EU-utbildade läkare att komma in i den svenska sjukvården. (1 kommentar)

5 frågor till Disa Dahlman

5 frågor till Disa Dahlman

Disa Dahlman, AT-läkare och doktorand, är en av författarna till en artikel om ett projekt där patienter med substitutionsbehandling erbjuds egen, lättillgänglig primärvård.

5 frågor till Peter Milos

5 frågor till Peter Milos

Peter Milos presenterar tillsammans med fem kollegor en originalstudie av vakenkirurgi vid låggradiga gliom.

4 frågor till Stefan Nydahl

Stefan Nydahl har skrivit en översikt om åderbråck/venös insufficiens.

5 frågor till Daniel Andernord

5 frågor till Daniel Andernord

Daniel Andernord har tillsammans med Amanda Lahti, Jón Karlsson och Kristian Samuelsson skrivit en ABC-artikel om axelluxation.

5 frågor till Ann Hellström

5 frågor till Ann Hellström

Ann Hellström, professor och överläkare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet, har tillsammans med med dr och ögonläkare Anna-Lena Hård skrivit en artikel om prematuritetsretinopati som ingår i temat om Ögonsjukdomar.

4 frågor till Stig Thunell

Stig Thunell, med dr, docent, Karolinska institutet, Stockholm, har skrivit en artikel om genetik och metabola förlopp bakom den akuta porfyriattacken.

5 frågor till Björn Fagerberg

5 frågor till Björn Fagerberg

Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan.(1 kommentar)

4 frågor till Meliha C Kapetanovic

4 frågor till Meliha C Kapetanovic

Meliha C Kapetanovic, docent och överläkare, har tillsammans med Nils Feltelius har skrivit en artikel om gikt, en "bortglömd" folksjukdom.

5 frågor till Maria Lengquist

5 frågor till Maria Lengquist

Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning.(1 kommentar)

5 frågor till Anna Berglund

5 frågor till Anna Berglund

Anna Berglund har tillsammans med Gun Heimer skrivit en översiktsartikel om att den som varit utsatt för våld har ökad risk för ohälsa senare i livet.

5 frågor till Tommy Cederholm

5 frågor till Tommy Cederholm

Tommy Cederholm, professor och överläkare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, har tillsammans med Mai-Lis Hellénius skrivit en översiktsartikel om matens betydelse för livslängd och åldrande. De traditionella medelhavs- och Okinawakosterna tas bland annat upp som exempel på koster kopplade till lång livslängd. (1 kommentar)

3 frågor till Bo Jacobsson

3 frågor till Bo Jacobsson

Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. 

4 frågor till Long Long Chen

4 frågor till Long Long Chen

Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar)

5 frågor till Michelle Ek

5 frågor till Michelle Ek

Michelle Ek, ST-läkare, kvinnokliniken, Södersjukhuset, är en av författarna till en fallbeskrivning om reumatisk hjärtsjukdom med livshotande kardiell svikt under graviditet.(1 kommentar)