4 frågor till Stefan Nydahl

Stefan Nydahl har skrivit en översikt om åderbråck/venös insufficiens.

5 frågor till Daniel Andernord

5 frågor till Daniel Andernord

Daniel Andernord har tillsammans med Amanda Lahti, Jón Karlsson och Kristian Samuelsson skrivit en ABC-artikel om axelluxation.

5 frågor till Ann Hellström

5 frågor till Ann Hellström

Ann Hellström, professor och överläkare vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin och Göteborgs universitet, har tillsammans med med dr och ögonläkare Anna-Lena Hård skrivit en artikel om prematuritetsretinopati som ingår i temat om Ögonsjukdomar.

4 frågor till Stig Thunell

Stig Thunell, med dr, docent, Karolinska institutet, Stockholm, har skrivit en artikel om genetik och metabola förlopp bakom den akuta porfyriattacken.

5 frågor till Björn Fagerberg

5 frågor till Björn Fagerberg

Björn Fagerberg, professor emeritus, Sahlgrenska akademin och Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, är en av författarna till en artikel om hur klimatförändringarna påverkar den globala folkhälsan. (1 kommentar)

4 frågor till Meliha C Kapetanovic

4 frågor till Meliha C Kapetanovic

Meliha C Kapetanovic, docent och överläkare, har tillsammans med Nils Feltelius har skrivit en artikel om gikt, en "bortglömd" folksjukdom.

5 frågor till Maria Lengquist

5 frågor till Maria Lengquist

Maria Lengquist har tillsammans med kollegor skrivit en ABC-artikel om smärtlindring vid vaginal förlossning. (1 kommentar)

5 frågor till Anna Berglund

5 frågor till Anna Berglund

Anna Berglund har tillsammans med Gun Heimer skrivit en översiktsartikel om att den som varit utsatt för våld har ökad risk för ohälsa senare i livet.

5 frågor till Tommy Cederholm

5 frågor till Tommy Cederholm

Tommy Cederholm, professor och överläkare vid institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, har tillsammans med Mai-Lis Hellénius skrivit en översiktsartikel om matens betydelse för livslängd och åldrande. De traditionella medelhavs- och Okinawakosterna tas bland annat upp som exempel på koster kopplade till lång livslängd. (1 kommentar)

3 frågor till Bo Jacobsson

3 frågor till Bo Jacobsson

Bo Jacobsson beskriver tillsammans med kollegor det nya, icke-invasiva fosterdiagnostiska testet NIPT som ett genombrott. Genom att analysera foster-DNA i den gravida kvinnans blod kan man med stor träffsäkerhet upptäcka kromosomavvikelser. 

4 frågor till Long Long Chen

4 frågor till Long Long Chen

Long Long Chen, ST-läkare, Psykiatri Nordväst, Stockholms läns landsting, är en av författarna till en artikel om djup hjärnstimulering vid tvångssyndrom. (1 kommentar)

5 frågor till Michelle Ek

5 frågor till Michelle Ek

Michelle Ek, ST-läkare, kvinnokliniken, Södersjukhuset, är en av författarna till en fallbeskrivning om reumatisk hjärtsjukdom med livshotande kardiell svikt under graviditet. (1 kommentar)

5 frågor till Linda Rydén

5 frågor till Linda Rydén

Linda Rydén har tillsammans med tre kollegor skrivit två artiklar om akut njurskada i veckans nummer.

5 frågor till Jenny M Kindblom

5 frågor till Jenny M Kindblom

Jenny M Kindblom har tillsammans med Christiane Garnemark och Lina Lilja studerat risker vid läkemedelsbehandling av barn inom slutenvård.

4 frågor till Henric Wichmann

4 frågor till Henric Wichmann

Henric Wichmann, leg dietist, Sahl­grenska universitetssjukhuset, Göteborg, är en av författarna till artikeln om nutritionsbehandling på sjukhus, som bygger på en enkätstudie bland svenska läkare, sjuksköterskor och dietister.

5 frågor till Mats Brännström

Mats Brännström har tillsammans med flera medförfattare skrivit en artikel om de fem första barnen som fötts av en moder med transplanterad livmoder. (1 kommentar)

5 frågor till

5 frågor till

Caroline Nilsson har tillsammans med Josef Brandström, Susanne Glaumann och Mirja Vetander skrivit artikeln »Nya perspektiv på diagnos och behandling av matallergier hos barn«. Artikeln ingår i temat »Allergier hos barn och vuxna«.

5 frågor till Urban Fläring

5 frågor till Urban Fläring

Urban Fläring har tillsammans med två kollegor skrivit om akut hyponatr­emi hos barn vid kirurgiska ingrepp och akut sjukdom.

5 frågor till Andreas Schult

5 frågor till Andreas Schult

Andreas Schult har tillsammans med Ingalill Friis-­Liby skrivit en översiktsartikel om ascites i veckans tema Den sviktande levern.

4 frågor till

4 frågor till

Bengt Sallerfors har tillsammans med medförfattare gjort en studie om kvalitetsregistrering.