Medicinsk kommentar

Prioriteringsplattformen kan stärka förtroendet för vården

En stötta för rättvis fördelning av våra gemensamma resurser

Citeras som:
Läkartidningen. 2019;116:FTSF
Läkartidningen 51–52/2019
L