Vi har inte funnit några rapporter om att rosenrot skulle höja blodtrycket. Det förefaller finnas en uppfattning om att rosenrot skulle kunna sänka blodtrycket, men vi hittar inga data som stöder detta. Det finns en in vitro-studie som visar att rosenrotsextrakt kan hämma aktiviteten hos angiotensin 1-converting enzyme (ACE) [1]. Den kliniska betydelsen av detta är oklar. Det finns inga publicerade rapporter om interaktion mellan rosenrot och kandesartan.
Sammanfattningsvis hittas inga rapporter som tyder på att rosenrot skulle höja blodtrycket eller att kombinationen kandesartan och rosenrot skulle vara skadlig. Generellt sett bör man vara försiktig med att kombinera läkemedel med naturläkemedel, eftersom sådana kombinationer sällan är studerade.