Är TBE-vaccination kontraindicerad för en patient som behandlas med metotrexat?

Metotrexat är kontraindicerat vid vaccination med levande vacciner på grund av risk för infektion [1]. De båda TBE-vaccinerna på den svenska marknaden, Encepur och FSME-IMMUN, innehåller dock inaktiverat TBE-virus [2, 3]. Om TBE-vaccin ges till patienter med immunhämmande behandling eller immunbrist kan effekten av vaccinationen bli nedsatt eller oviss [2]. Enligt en svensk genomgång av 27 fall, där patienter fått TBE trots tidigare vaccination, förekommer misslyckade vaccinationer framför allt hos personer över 50 års ålder (19/27 fall). Även immunhämmade patienter var överrepresenterade (5/27 fall) [4].

I en svensk oblindad studie gjordes en jämförelse av andelen vaccinerade med seroprotektiva nivåer av neutraliserande TBE-antikroppar efter TBE-vaccination mellan friska försökspersoner och patienter med reumatoid artrit (RA) som behandlades med TNF-hämmare (n = 16), TNF-hämmare och metotrexat (n = 36) eller metotrexat (n = 14). Individer under 60 års ålder fick tre doser vid 0, 1 och 12 månader, medan de som var över 60 år fick dessa doser och en ytterligare dos vid 3 månader. En månad efter sista dosen hade 39 procent av RA-patienterna och 79 procent av de friska försökspersonerna seroprotektiva nivåer av antikroppar (P < 0,05) [5].

Sammanfattningsvis har inte någon direkt kontraindikation identifierats vid metotrexatbehandling och vaccination med inaktiverat TBE-virus. Det finns dock risk för utebliven eller reducerad effekt av vaccinationen vid samtidig immunhämmande behandling. 

Läkemedelsfrågan

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« ­pub­liceras ett urval av de frågor som behandlats vid någon av de regionala läkemedelsinformationscentralerna (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal, apotek och läkemedelskommittéer när medicinska läkemedelsproblem uppstår i det dagliga arbetet. Frågorna har sammanställts vid Karolinska universitetssjukhuset av docent Mia von Euler och informationsfarmaceut Marine Andersson, avdelningen för klinisk farmakologi. Svaren, som är evidensbaserade och producentobundna, publiceras även i databasen Drugline. Frågor kan ställas till regionala LIC – telefonnummer finns på http://www.lic.nu.

Frågor och svar publiceras i sin helhet på http://www.drugline.se.