Är ciklosporinorsakad behåring reversibel? 

En patient med svår atopisk dermatit har behandlats med ciklosporin. Behandlingen har orsakat ökad kroppsbehåring över hela kroppen.

Ökad behåring (hypertrikos/hirsutism) är en av de vanligaste biverkningarna av ciklosporin [1, 2]. Enligt produktresumén är många biverkningar av ciklosporin dosberoende och svarar på dosreduktion. Hirsutism definieras som en mycket vanlig biverkning (≥1/10) och hypertrikos som en vanlig biverkning (≥1/100, <1/10) [1].

Definitionen av hypertrikos är ökad behåring på exempelvis ben, armar, panna och rygg. Sjukdomen är orsakad av genetiska eller förvärvade faktorer och är en androgenoberoende process, till skillnad från hirsutism, som beskrivs som onormalt utbredd hårväxt hos kvinnor och barn, liknande en vuxen mans behåring (ansikte, bröst). Det är en androgenberoende process [3].

Patogenesen bakom den ökade behåringen är inte helt klarlagd; det finns teorier kring påverkan på hårfollikeln och tillväxthormoner samt påverkan på androgener. [4].

1998 ställdes en liknande fråga till Karolic. Det bedömdes då, med förbehåll för sparsamma data, finnas en viss reversibilitet [5]. Sedan dess har det tillkommit information angående reversibilitet efter avslutande av ciklosporin.

Vi finner ett antal fallrapporter och mindre studier [4, 6-17], där patienter följts efter utsättning av ciklosporin av olika anledning, i vissa fall på grund av biverkningar som hypertrikos eller hirsutism. Sammantaget beskrivs tillståndet som en reversibel biverkning. I några studier beskrivs behåringen som helt eller delvis kvarvarande, men det kan möjligen bero på kort uppföljningstid [9, 10, 14]. I vissa fall ses en hel eller delvis återgång till normal hårväxt redan de första månaderna [15, 16]. Det anges inte alltid exakt när hårväxten normaliserats, utan endast den totala uppföljningstiden [7, 8, 11, 12, 17]. På basis av denna är det dock möjligt att det i vissa fall kan dröja cirka ett år eller längre innan hårväxten normaliserats helt. Den varierande tiden är också förväntad, då hårets tillväxtcykel är olika lång på olika delar av kroppen, exempelvis cirka tre månader i ansiktet och cirka ett år på armarna [18].

Sammanfattning. Ökad behåring är en av de vanligaste biverkningarna av ciklosporin. Patogenesen bakom den ökade behåringen är inte klarlagd. Litteraturen tyder på att det är en reversibel biverkning som kan kvarstå i månader och upp till omkring ett år efter att ciklosporinbehandlingen avslutats, till viss del beroende på vilken del av kroppen som är drabbad.

Läkemedelsfrågan

Under vinjetten »Läkemedelsfrågan« publi­ceras ett urval av de frågor som utretts vid någon av landets regionala läkemedelsinformationscentraler (LIC), som hjälper sjukvårdspersonal med patientrelaterade läkemedelsfrågor i det dagliga arbetet. Se alla frågor och svar på svelic.se. Svaren är evidensbaserade och producentobundna. De artiklar som publiceras i Läkartidningen granskas inom respektive LIC och av Läkartidningens läkemedelsred­aktör. Har du en läkemedelsfråga? Kontakta din regio­nala LIC – kontaktuppgifter, se svelic.se.