Patienter med basalcellsnevussyndrom – en autosomalt dominant sjukdom, utvecklar tidigt i livet multipla basalcellscancertumörer. Det är inte ovanligt att patienterna kan ha hundratals tumörer. Kirurgisk behandling av dessa innebär en krävande procedur för både patient och behandlande läkare.

I en nyligen publicerad studie från USA beskrivs hur man använt fotodynamisk terapi (PDT) på 3 barn med 15-25 procent av kroppsytan täckt av tumörer. Ett av barnen beräknades ha tusentals basalcellscancertumörer om 1-3 mm i diameter. De övriga två barnen hade 100-500 tumörer.

Behandlingen inleddes med att 20-procentig 5-aminolevulinsyra i en krämbas applicerades på hudytan i 24 timmar under ocklusion med hjälp av plast . Därefter belystes behandlat område med rött ljus.

I studien användes två olika ljuskällor samtidigt, en argonpumpad färgämneslaser och en halogenlampa för att förkorta behandlingstiderna (3-6 timmar under generell anestesi).

Ljusbehandlingen genererar cytotoxiska substanser inom tumörerna med minimal påverkan på omgivande frisk hud.

Efter 1-3 behandlingsomgångar var 80-98 procent av behandlad hudyta fri från tumörer, med bra kosmetiskt resultat utan ärrbildning och uppföljning på upp till sex år.Författarna konkluderar att PDT är säker, väl tolererad och effektiv samt förefaller vara det bästa behandlingsalternativet för barn.

I Sverige har PDT använts för behandling av vuxna patienter med basalcellsnevussyndrom med varierande resultat. Det verkar rimligt att man vid PDT-behandling av barn får ett bättre resultat än för vuxna eftersom tumörerna då fortfarande är små.