Risken att få multipel skleros är komplex och beroende av både miljö och genetiska faktorer. Att många med MS är födda under våren har tidigare studier visat. En studie publicerad i BMJ har kartlagt om risken att få MS har ett samband med födelsemånad.

Författarna spekulerar bland annat kring att folsyra- eller D-vitaminbrist hos mamman eller virusinfektion under neonatalperioden kan förklara säsongsvariationerna. Idén om D-vitaminbrist under graviditeten är intressant, men D-vitaminbrist kan inte per se förklara de markant återkommande motpolerna under studieåren och likheten mellan länder på norra halvklotet. En infektion redan under neonatalperioden som orsak till MS är mer trolig (Lancet Neurol. 2005;4:195-202). Angående vattensmitta (?) kan man fråga sig om inte vertikala vattenströmmar i sjöar och UV-strålning i så fall kan förklara årstidsvariationerna. Studieresultatet medför inga konkreta ändringar gällande prevention eller behandling av MS-patienter då studien endast har bevisat att det finns ett cykliskt förlopp gällande MS-risk men inte bevisat varför.