Vid majoriteten av alla ljumskbråcksoperationer läggs någon form av syntetiskt nät in i avsikt att förstärka inguinalkanalens bakvägg.

Det vanligaste – mest använda – syntetmaterialet är polypropylen, ett propanderivat (CnH2n) som lanserades på 1950-talet. Detta material har efter hand fått en bred och bestående användning i vårt dagliga liv – allt från borststrån i sopkvastar till just vävnadsförstärkning i samband med kirurgi.

Spelar mängden av polypropylen och nätets struktur någon roll för resultat efter öppen bråckoperation?

Författarna har försökt besvara frågan genom att studera smärta och recidiv efter ljumskbråcksoperation med växelvis inläggning av ett tyngre och ett lättare nät. Dels Atrium 85 g/m2 med porstorlek 1 mm och dels Vypro 32 g/m2 med porstorlek 4 mm.

Omkring 160 patienter ingick i varje grupp. Efter 12 månader upplevde signifikant fler av patienterna med tungt än med lätt nät någon form av smärta, 52 procent respektive 40 procent.

Huvuddelen av patienterna med smärta upplevde den som lindrig eller mycket lindrig , och smärtan påverkade inte deras fysiska aktivitet. Dock hade 4 procent kontra 3 procent (i grupp med tungt respektive lätt nät) svår eller medelsvår smärta.

Fler recidiv uppträdde bland patienter som fått lätt nät, 6 procent jämfört med 1 procent bland patienter som fått tungt nät (P=0,037).Författarna drar slutsatsen att ett lätt nät ger mindre postoperativ smärta och att den höga recidivfrekvensen efter lätt nät kan förklaras av otillfredsställande fixation av nätet. Fem av totalt åtta recidiv i denna grupp sågs vid en av de deltagande enheterna.

Fler studier angående inläggning av nät, kirurgisk teknik och kirurgutbildning behövs för att mest effektivt minimera andelen patienter med kronisk smärta (framförallt medelsvår och svår smärta) efter öppen operation för ljumskbråck.