En ny studie visar att antiepileptika förlänger livet hos Caenorhabditis elegans, en nematod som ofta används som försöksdjur inom forskningen.
Forskarna har nu förhoppningar om att läkemedlen kan ha samma verkan på människor.
I studien testades 19 preparat som verkar på kroppens neuromuskulära system och normalt används mot epilepsi. Forskarna hade tidigare utan framgång testat alla möjliga typer av existerande läkemedel på åldrandet hos olika nematoder, alltifrån diuretika till olika steroider.
När man däremot behandlade C elegans med det antiepileptiska medlet etosuximide ökade livslängden med 17 procent. Alltför höga doser av läkemedlet var dock toxiska.
Ytterligare försök med andra antiepileptika förlängde livslängden med nästan 50 procent. Ett strukturmässigt närbesläktat preparat, som inte är verksamt mot epilepsi, hade dock ingen inverkan på livslängden hos C elegans.
De antiepileptiska läkemedel som ökade livslängden hos C elegans motverkar epileptiska anfall hos människor via en viss typ av kalciumkanaler. Vilka mekanismer som ligger bakom deras inverkan på nematodernas livslängd är dock oklart.
Men försöken visar att läkemedlen påverkar två nervcellstyper: de som kontrollerar äggläggningen och de som kontrollerar djurens kroppsrörelser.
Det är känt sedan tidigare att livslängden hos C elegans regleras bland annat via djurens insulinsystem. De antiepileptiska läkemedel som visade sig vara effektiva i den aktuella studien verkar emellertid inte ha en insulinberoende verkan.
Denna slutsats kom man fram till genom att testa läkemedlen även på nematoder som har mutationer i en gen som är nödvändig för att insulinsignaleringen skall fungera.
Forskarna planerar nu att göra studier med antiepileptiska preparat på andra djur, som möss, för att se om preparaten har samma livsförlängande verkan på däggdjur.