Det hävdas ibland – och har även visats i mindre studier – att döende cancerpatienter viljemässigt kan överleva ett visst datum om det är viktigt för dem.
För att studera denna fråga har man i USA genomfört en registerstudie, omfattande drygt 300000 personer som dött i cancer. Målet var att studera om det fanns en nedgång av antalet dödsfall i relation till viktiga händelser såsom jul, den amerikanska tacksägelsehelgen eller patientens egen födelsedag. Man valde att göra mätningarna två veckor före och efter de nämnda högtiderna.
Resultaten visar att det inte finns några säkra hållpunkter för antagandet att cancerpatienter – viljemässigt – kan överleva viktiga familjehögtider som dessa. Istället fann man en något ökad dödlighet under den sk svarta veckan före tacksägelsehelgen och – specifikt för kvinnor – veckan före deras födelsedag. En stor svaghet med studien är att man faktiskt inte vet om dessa högtider var viktiga mål för patienterna. Jul och födelsedagar är idag tillställningar där många svårt sjuka kan känna att de är i vägen och till belastning för familjen och barnen. Därför kan man heller inte utgå från att döende cancerpatienter vill överleva sådana högtider. Olika händelser i livet kan ha olika betydelse för den enskilde patienten. Mål att överleva kan även vara helt andra än de som ingått i studien, kanske tex att fira en bröllopsdag eller leva tills första barnbarnet föds.

Sammanfattningsvis visar registerstudien att det inte föreligger någon minskad dödlighet inför jul, tacksägelsehelgen eller egen födelsedag. Studiens design gör att man inte får något rakt svar på grundfrågan – om en enskild patient viljemässigt kan överleva ett visst datum som är viktigt för just den individen.