Trots »aggressiv« antibiotikabehandling rapporteras infektioner i 50–86 procent av fallen under första månaden efter levertransplantation. Synbiotisk behandling – kombination av laktobaciller/probiotika och växtfibrer/prebiotika – har i olika studier visat sig signifikant minska förekomst av infektioner efter operativa ingrepp. I en prospektiv randomiserad studie behandlades 66 patienter som genomgått levertransplantation med ett synbiotikapreparat innehållande fyra bioaktiva laktobaciller, 40miljarder LAB/dag plus fyra bioaktiva fibrer i en dos om 10 gram/dag. Kontrollgruppen fick enbart samma fyra fibrer. Behandlingen startade dagen före transplantationen och pågick 14 dagar. En patient i den synbiotiskt behandlade gruppen utvecklade infektion under den första postoperativa månaden (urinvägsinfektion med enterokocker). Detta kan jämföras med 48 procent hos dem som fick bara fibrer (12 urinvägsinfektion, 2 kolangit, 1 pneumoni, 1 sårinfektion). I synbiotikagruppen kunde patogena bakterier odlas fram hos endast en patient (enterokocker). I fibergruppen framodlades 11 fall med enterokocker, 3 fall med E. coli, 2 fall med enterobakter, 2 fall med pseudomonas och 1 fall med stafylokocker. Synbiotikabehandlade patienter fick i medeltal antibiotika i 01, ±0,1 dagar medan fibergruppen gavs antibiotika i 3,8 ± 0,9 dagar.
Slutsats: tidig enteral nutrition med synbiotika minskar signifikant infektionsfrekvensen vid levertransplantation.