Trots lagstadgad dansk rekommendation om mammografiscreening bedrivs idag organiserad screening bara på Fyn och i Västra Själland där Köpenhamn ingår. I Köpenhamn började mammografiscreening erbjudas år 1991.

Bland resultat i övrigt från den danska rapporten kan noteras att incidenssiffrorna inte steg. Duktal cancer in situ noterades inte i fler än ca 10 procent av alla upptäckta cancerfall. Andelen falskt positiva resultat låg på 2 procent och 8 av 10 kvinnor som opererades hade konstaterad bröstcancer.

Debatten kring mammografiscreening har emellertid inte avtagit i Danmark. Peter Gøtzsche från nordiska Cochrane-institutet m fl kritiker har kommenterat studien och anfört kritik mot dess design och även hävdat att det råder jäv då två av författarna är verksamma radiologer. En annan omständighet som diskuteras är att andelen kallade kvinnor som kommer till undersökning har sjunkit från 70 till 63 procent.

Begrepp som enighet och följsamhet gäller däremot otvetydigt för den danska bröstcancerverksamheten, som under snart 30 år organiserats i världens enda (?) nationella databas och vårdprogram, Danish Breast Cancer Cooperative Group (www.dbcg.dk). Givna behandlingsrekommendationer följs mer eller mindre till punkt och pricka. Med säkerhet kommer fortsatta studier från bl a Köpenhamnsgruppen att ge intressant information om bröstcancersjukdom – både bland screenade och icke screenade.