I samband med en prospektiv studie [1] angående etiologin bakom samhällsförvärvad pneumoni – omhändertagen i primärvård – gjordes ökade insatser för erhålla sputumprov från berörda patienter [2]. De patienter som misstänktes ha pneumoni uppmanades att spontant hosta upp ett sputumprov.
I de fall där detta misslyckades fick patienten inhalera nebuliserad hyperton (3-procentig) koksaltlösning för att inducera sekretion och hosta.

Totalt inkluderades 177 patienter under de tre år som studien pågick vid Varberga vårdcentral i Örebro. Medelåldern i studiegruppen var 51 år, och 28 procent var rökare. Alla patienter som inkluderats i studien genomgick lungröntgen med resultat att 82 patienter (46 procent) hade röntgenfynd som tydde på pneumoni.
Sputumprov erhölls från totalt 125 patienter varav 91 var av acceptabel kvalitet (fler leukocyter än skivepitelceller vid Gram-färgning och mikroskopi).
48 av 91 prov erhölls med induktion. Övriga var spontant upphostade. Ett troligt etiologiskt agens hittades i 52 prov, (57 procent).

Studien visar att man med måttlig ansträngning kan erhålla sputumprov från cirka hälften av alla patienter med kliniskt diagnostiserad pneumoni .
Genom att vid behov inducera sputumproduktion skapas ökade möjligheter till bakteriell etiologisk diagnostik vid pneumoni samt vid epidemiologiska studier i primärvården.