Kråkenes har tidigare beskrivit skador som kan ses på MRI i nackens övre segment efter pisksnärtsvåld, och jämfört med ett kontrollmaterial.
I en aktuell artikel analyseras vilka strukturer som är sammankopplade med de skadades besvär.
Man har studerat 92 kroniska pisk- snärtskadade patienter av grad WAD 2, samt 30 kontrollpersoner. Samtliga har besvarat ett frågeformulär, Neck Disa- bility Index, och genomgått MRI-undersökning.
Skador eller förändringar på ligamenta alaria, ligamentum transversum samt membrana tectoria och membrana atlanto-occipitalis posterior graderades i fyra skadenivåer.
Mindre MRI-förändringar kunde iakttagas i 9 av 150 studerade strukturer i kontrollgruppen, men inget fall av allvarlig förändring.
I WAD-gruppen hade 12 procent inga strukturella skador under det att 51 procent uppvisade betydande skador. Genom statistisk analys kunde beräknas att den skadade struktur som hade särskilt samband med besvär som uttalad nackvärk, svårighet att läsa, koncentrationsbesvär, köra bil eller allmänna dagliga aktiviteter, var alarligamenten.
Det är känt att skador på facett- ledskapslar medför störningar i proprioceptionen, men skador på dessa strukturer är inte belysta i artikeln.

Artikeln talar för att skador på alarligamenten förefaller vara vanligt vid kroniska besvär efter pisksnärtsvåld där symtomen är huvudvärk, lässvårigheter, koncentrationsbesvär och nedsatt förmåga till dagliga aktiviteter.