Förekomst av dyspné vid ansträngning är ett mycket viktigt symtom. Det menar forskare från USA som undersökt dyspné som riskfaktor för att dö av kardiovaskulär orsak.
Studien är av kohorttyp och bygger på data från 17991 patienter som genomgått myokard-SPECT-undersökning i vila och under kardiell stress. Den upplevda ansträngningen under kardiell stress, vilken bla skapades genom ett arbetsprov, delades upp i fem nivåer som omfattade allt från inga symtom till lätta bröstsmärtor, atypisk och typisk angina samt dyspné. En uppföljning av patienterna runt tre år senare visade att antalet patienter som dött av kardiovaskulär eller annan orsak var större i den grupp som upplevt dyspné. För patienter utan känd kranskärlssjukdom vid studiens början var risken att dö fyra gånger så hög bland dem som upplevt dyspné som bland dem som inte upplevt några symtom alls.
Författarna konstaterar att man bör betrakta dyspné som en riskfaktor för att dö av kardiovaskulär sjukdom. Det bör noga dokumenteras om en patient upplever dyspné i samband med ett arbetstest, anser författarna.