Forskare från USA har studerat risken för barn med olika kroniska sjukdomar att drabbas av respiratorisk svikt i samband med en influensainfektion.
Kohortstudien bygger på data från 745 barn och ungdomar under 21 års ålder som vårdats på sjukhus i Philadelphia för en influensainfektion under perioden mellan 2000 och 2004. Av dessa hade 322 minst en kronisk sjukdom, som exempelvis hjärt-, lung- eller neurologisk sjukdom.
De kroniskt sjuka barnen var överrepresenterade bland de sammanlagt 32 barn som drabbades av respiratorisk svikt. Riskökningen var särskilt kraftig hos barn med mer än en kronisk sjukdom. Bland barnen med en kronisk sjukdom löpte de som led av en neurologisk eller neuromuskulär sjukdom högst risk; dessa hade en 12-procentig riskökning att drabbas av respiratorisk svikt jämfört med friska barn. Forskarna anser att riskökningen för barn med kroniska sjukdomar motiverar att de vaccineras mot influensa. Man ställer sig därmed bakom rekommendationen från ACIP, en rådgivande amerikansk medicinsk kommitté, som rekommenderar amerikanska läkare att barn med vissa kroniska sjukdomar ska influensavaccineras.Ge influensavaccin till kroniskt sjuka barn.