För att en behandling ska bli framgångsrik är det viktigt att patienten följer överenskomna råd och ordinationer. Internationella studier visar att patienters följsamhet är lägre än 50 procent vid behandling av kroniska sjukdomar, tex hypertoni. Att hitta enkla metoder att höja patientföljsamheten är därför viktigt. I denna studie visade man att telefonkontakt efter läkarbesök ökar patienters benägenhet att hämta ut läkemedel.
Telefonsamtal efter läkarbesöket förefaller alltså att öka kvinnors benägenhet att hämta ut läkemedel. De hämtar dessutom ut läkemedel i större utsträckning än män, oavsett telefonsamtal. Möjligheten att ett telefonsamtal också påverkar patienters följsamhet att ta sina redan uthämtade läkemedel ska inte heller underskattas men är svårare att studera. Följsamheten till behandling av hjärt–kärlsjukdom är inte acceptabel och synes vara lägre för män än för kvinnor.