Koffein har en känd, kortvarigt blodtryckshöjande effekt, och det har spekulerats i att kaffedrickande skulle kunna leda till hypertoni även på längre sikt. Nu visar en amerikansk studie av forskare från bla Harvarduniversitetet att så inte är fallet. Kohortstudien omfattar drygt 155000 kvinnor utan hypertoni som följts under tolv år och fått svara på frågor om konsumtion av koffeinhaltiga drycker som kaffe, te och läsk. Kvinnorna delades in i grupper efter konsumtion.
Det visade sig att högkonsumenter av kaffe inte löpte ökad risk att utveckla hypertoni. Däremot var risken att drabbas av hypertoni ökad hos dem som fick i sig koffein i läsk. Detta oavsett om det var sk light-läsk eller inte. För te var resultaten mer komplexa. Unga tedrickande kvinnor hade ökad risk att utveckla hypertoni medan det däremot inte fanns något samband mellan te och hypertoni för äldre kvinnor. Studien omfattade inte män. Forskarna konstaterar att mer forskning krävs kring hur konsumtion av koffeinhaltig läsk kan leda till hypertoni.Kvinnliga högkonsumenter av kaffe kan lugnt dricka vidare.