Internet har blivit en allt viktigare källa för medicinsk information. I USA beräknas att hela 70 procent av alla föräldrar till barn under 18 år söker medicinsk information på Internet om sjukdomar som kan drabba barnen. Alltfler amerikanska läkare rekommenderar dessutom speciella Internetsidor till sina patienter där de kan hämta information som läkaren kontrollerat. I en studie från Virginia som presenteras i tidskriften Pediatrics har föräldrarna till barn som sökt gastroenterologisk vård vid sjukhus fått information om en webbplats de kan besöka för att hitta medicinsk information om barnets sjukdom. Vissa av föräldrarna fick även ett e-brev som påminde dem att titta på den aktuella Internetsidan.
Det visade sig att sammanlagt 65 procent av föräldrarna följde uppmaningen att gå in på Internetsidan. Bland gruppen som även fick ett e-brev som påminde dem var andelen hela 77 procent. Författarna konstaterar att Internet är ett kraftfullt verktyg för att sprida medicinsk information till patienter. Genom att skicka ett e-brev för att påminna patienterna kan man åstadkomma att fler lyder uppmaningen.