Vid utbrott av infektionssjukdomar kommer ett litet antal individer att sprida sjukdomen till ett stort antal individer, medan andra inte smittar någon alls.
I en studie från amerikanska Yaleuniversitetet analyseras vilken roll den mindre grupp individer som sprider sjukdomen till många har för att sprida olika infektionssjukdomar. Författarna utgår från den tidigare tumregeln att 20 procent av de smittade är ansvariga för att sprida infektionen till 80 procent av samtliga smittade. Dessa 20 procent kallas »superspridare«. Det visar sig dock att 20/80-regeln inte stämmer för en mängd sjukdomar. Vid Ebola- och Hantavirus var de 20 procent mest aktiva spridarna ansvariga bara för 30–45 procent av alla smittade. För SARS var siffran däremot över 80 procent. HIV visade en än högre siffra. Det visade sig att över 90 procent av alla HIV-smittade i Storbritannien fått smittan av 20 procent av de smittade.
Forskarna konstaterar att det är viktigt att analysera vilken roll superspridarna har när det gäller att sprida en viss infektionssjukdom. I de fall där ett litet antal individer smittar ett mycket stort antal individer, som i exempelvis fallet HIV, måste stora resurser läggas på att identifiera superspridarna, konstaterar forskarna.