Abort vid oönskad graviditet ökar inte risken för att kvinnan ska drabbas av depression. Det visar en studie från Colorado som presenteras i BMJ.
Forskarna har studerat data från 1 247 kvinnor i åldrarna 14–21 år som blivit gravida för första gången utan att ha planerat detta. Vissa av kvinnorna fullföljde graviditeten, medan andra valde att avbryta den. Kvinnorna som aborterade löpte inte ökad risk att drabbas av depression.
En färsk amerikansk studie hade funnit ett samband mellan just abort vid oönskad graviditet för kvinnor som är gravida första gången och depression. Detta samband kunde alltså inte beläggas i denna studie. Någon tydlig riskökning för depression fanns inte heller för de kvinnor som genomförde graviditeten. Dessa hade däremot i genomsnitt lägre inkomst och lägre utbildning, vilket i sig är riskfaktorer för depression, än de kvinnor som aborterat. Författarna konstaterar därför att abort kan vara indirekt associerat med minskad risk för depression.
Ett sätt att minska risken att unga kvinnor ska drabbas av depression är att minska antalet oönskade graviditeter. Detta gällde särskilt de yngre kvinnorna, konstaterar författarna.