Föräldrar till svårt sjuka barn bör få följa med i ambulansen i de fall då barnen måste till sjukhus. Det visar en studie från Storbritannien. Forskarna har i två omgångar, under 2002 och 2004, låtit föräldrarna åka med sjukvårdspersonal i ambulansen när deras svårt sjuka barn åkt in på sjukhus. Totalt har man undersökt 279 fall. Resultatet är mycket positivt. Personalen tyckte i 98 till 100 procent av fallen att föräldrarna inte hindrade eller störde dem i det medicinska arbetet.
Den för personalen upplevda stressen ökade inte i och med att föräldrarna fanns närvarande i ambulansen. Majoriteten av föräldrarna tyckte att den egna stressen minskade då man fick följa med barnet. I något enstaka fall stördes dock personalen av föräldrarna då dessa blev illamående eller svimmade i ambulansen. Författarna konstaterar att många farhågor kring föräldrars närvaro i en ambulans, som att det medicinska arbetet skulle påverkas, inte besannats i studien.