Tvillingar har lägre IQ än syskon i samma familj som inte har en tvilling. Det visar en studie från Skottland som presenteras i BMJ.
Kohortstudien bygger på data från 236 tvillingar och 9 832 singelsyskon (dvs utan tvilling) som samlades in på 1950-talet i Skottland.
Vid 7 års ålder hade tvillingbarnen en IQ som i genomsnitt var 5,3 poäng lägre än den hos singelsyskonen i samma familj. Vid 9 års ålder var skillnaden 6,0 poäng. Även justerat för moderns ålder vid graviditeten kvarstod skillnaden. Skillnaderna kan heller inte fullt ut förklaras av socioekonomiska faktorer eller utbildning.
Det har länge spekulerats över om det faktum att två foster delar plats i livmodern kan leda till ofullständig utveckling av hjärnan hos dessa.
Forskarna konstaterar att givet att andra faktorer inte kan förklara skillnaden i IQ kan det vara så att utvecklingen av hjärnan påverkas hos tvillingar.
Studien har inte undersökt om skillnader i IQ föreligger mellan tvillingar och singelsyskon i vuxen ålder.