Katarakt är den vanligaste orsaken till blindhet i världen. Den enda kända behandlingen är operation, då den grumlade linsen tas bort och ofta ersätts med en konstgjord lins. Kostnaden för denna typ av sjukvård är stor och ökar snabbt med en ökande och åldrande befolkning, vilket är ett stort problem i länderna där ekonomin är svag. I en befolkningsstudie i ett storstadsområde i Taiwan jämförde man förekomsten av nukleär, kortikal och bakre, subkapsulär katarakt med vikt och längd omräknat i BMI. 1 361 personer, alla äldre än 65 år, kom till undersökningen. Man fann att lågt BMI är en riskfaktor för nukleär linsgrumling och att högt BMI är en riskfaktor för kortikal linsgrumling. Inget samband kunde påvisas mellan BMI och bakre, subkapsulär linsgrumling. Allt talar för att olika riskfaktorer har betydelse för utveckling av olika typer av linsgrumling. Den starkaste riskfaktorn för alla är dock hög ålder.
I länder som Indien är dominerar nukleär katarakt, framför allt på landsbygden. De flesta här har mycket lågt BMI, men de utsätts också för en intensiv solexponering då de arbetar på fälten hela dagen utan skydd för solen. Studien från Taiwan är intressant då man har tittat på en storstadsbefolkning, där solexponeringen troligen är lägre. Allt talar för att inte bara hög solexponering utan också undernäring är en riskfaktor vid nukleär katarakt. Kortikal katarakt, som är betydligt vanligare i en välmående befolkning, är också vanligare vid högt BMI. Här finns troligen även andra riskfaktorer som ses vid övervikt, exempelvis diabetes.