Personer som i kosten får i sig mycket betakaroten, vitamin C, vitamin E och zink minskar risken för att drabbas av åldersrelaterad makuladegeneration (AMD). Det visar en kohortstudie på 5836 personer över 55 års ålder från Rotterdam. Studien, som presenteras i JAMA, har genomförts mellan 1990 och 1993. Flera uppföljningar har därefter gjorts, den senaste under 2004. Studiedeltagarna genomgick en ögonundersökning före studiens början, och ingen av deltagarna hade då AMD. Deltagarna fick sedan bla uppge sin kost kontinuerligt. Efter åtta år visade det sig att 13,4 procent av samtliga deltagare fått diagnosen AMD. De som, i vanlig kost eller i form av tabletter, intog större mängd än genomsnittet av såväl betakaroten som vitamin C och E och zink löpte 35 procent lägre risk än genomsnittet att drabbas av AMD. Särskilt kraftig var riskminskningen för personer som fick i sig mycket vitamin E och zink. Det förefaller vara bättre att få i sig ämnena normalt i mat än som kosttillskott.
AMD är en av de vanligaste orsakerna till blindhet i västvärlden. Författarna konstaterar att personer med ärftlighet för AMD eller de som uppvisar begynnande tecken på sjukdomen bör vara noga med att inkludera nämnda ämnen i kosten.