Tonåringar som använder cannabis löper en kraftigt ökad risk att utveckla ett missbruk av tunga droger som ecstasy (MDMA), heroin och amfetamin. Det visar en tvillingstudie från Holland.
Forskarna har studerat 219 tvillingar av samma kön, där en tvilling uppgett sig ha använt cannabis före 18 års ålder medan den andra tvillingen inte använt drogen.
Bland de tvillingar som använt cannabis rapporterades att 6,4 procent använde drogen ecstasy regelbundet medan 5,1 procent använde sig av andra tunga droger regelbundet.
Ingen av de tvillingar som inte prövat cannabis före 18 års ålder rapporterades använda vare sig ecstasy eller andra tunga droger.
I Holland är myndigheternas inställning till cannabis mycket mer liberal än inställningen i övriga europeiska länder. Det huvudsakliga argumentet är att man vill skydda cannabisanvändare från den »kriminella miljö« som omger tyngre droger.
Forskarna ifrågasätter argumentet och konstaterar att en alltför liberal inställning till cannabis riskerar leda till att ett ökat antal unga faller in i ett tungt narkotikamissbruk.Hollands liberala inställning till cannabis får tunga följder. Detta visar en studie på holländska tvillingar.