Studier av mitokondriellt DNA, som ärvs endast från modern, ger stöd för att det funnits fyra »urmödrar« för alla så kallade ashkenasiska judar, som är judar från Central- och Östeuropa. Det är forskare från ett flertal forskningsgrupper, bland annat i Haifa och Tel Aviv i Israel, som analyserat mitokondriellt DNA från 121 personer.
Rönen presenteras i tidskriften American Journal of Human Genetics. Forskarna har funnit ett par typer av mitokondriellt DNA hos ashkenasiska judar som i princip inte finns hos andra folkgrupper. De kan av det utläsa att i princip samtliga idag levande ashkenaser, som är runt åtta miljoner till antalet, kan spåras till fyra kvinnor.
Genetisk forskning har under senare år visat sig vara ett mycket kraftfullt verktyg för forskning om folkgrupper och historiska folkförflyttningar. Ashkenasiska judar är särskilt lämpliga för forskning av den typen, då gruppen har en mycket väldokumenterad demografi. Vad som vidare bidragit till intresset för ashkenaser bland forskare inom genetik är att det inom gruppen finns en ökad förekomst av flera recessivt nedärvda och mycket ovanliga sjukdomar.
Forskarna konstaterar att antalet ashkenasiska judar har ökat mycket kraftigt under det senaste millenniet, från runt 25000 år 1300 till dagens åtta miljoner.Genetisk forskning är ett kraftfullt verktyg för forskning om folkgrupper och historiska folkförflyttningar. Bilden: »In the land of promise« av CF Ulrich (1858–1908).