Sökmotorn Google har förändrat sättet vi söker information på. Nästa logiska steg är att starta en Google Medicine. En sådan skulle kunna göra enorma insatser för att underlätta sökandet efter medicinsk information och i förlängningen förbättra mänsklig hälsa. Det menar Dean Guistini vid University of British Columbia i en artikel i BMJ. Google, som är baserat i Kalifornien, har sedan tidigare startat Google Scholar, som under det senaste året blivit mycket populär bland läkare och vårdpersonal. Google Scholar möjliggör sökning efter vetenskapliga artiklar i likhet med sökmotorer som PubMed och Cochrane.
Googlegrundarna och de före detta Stanfordeleverna Sergey Brin och Larry Page, som ständigt poängterat att bolagets motto är »do no evil«, sägs vara intresserade av att utveckla Googles datakraft för medicinsk forskning och informationssökning. Guistini betonar emellertid att man bör använda fler sökmotorer än bara Google Scholar när man idag söker medicinsk information.