Att ge diazepam rektalt till barn som har pågående epileptiska anfall är sedan länge etablerat i och utanför sjukhusmiljön. Det erbjuder en effektiv och snabb behandling var än barnet befinner sig. Problemet är administrationssättet, som kan vara både krångligt och integritetskränkande. Alternativ är därför viktiga att finna. I en multicenterstudie vid fyra engelska sjukhus gjordes en randomiserad, jämförande studie där diazepam (rektalt) eller midazolam (buckalt) gavs till barn som kom till akuten med pågående anfall. Den valda dosen var för båda ca 0,5 mg/kg i åldersmatchade doseringsintervall. Vid 109 respektive 110 behandlingstillfällen visades att midazolam stoppade fler anfall både fortare och med färre återfall inom en timme. Samma andel fick andningspåverkan (4–6 procent). Slutsatsen blev att midazolam buckalt var överlägset diazepam rektalt för att stoppa pågående epileptiska anfall på en akutmottagning.
Midazolameffekten var i paritet med vad som visats tidigare avseende diazepam rektalt gällande initial anfallsfrihet men blev i denna studie bättre. Användbarheten utanför sjukhusmiljö är ännu inte systematiskt utvärderad. I Sverige används diazepam rektalt i stor omfattning i barnets alla miljöer. Vi är flera som prövat midazolam buckalt eller nasalt med god erfarenhet på och utanför sjukhuset, dock inte systematiskt utvärderat.
Tillgången till lämplig beredning är ett problem. Man kan använda injektionslösningen, som dras upp i spruta och ges buckalt, dvs mellan kind och tandrad. Apoteket kan även bereda sprutor med i förväg uppdragen lämplig dos. Ett annat alternativ som prövats är nasal beredning, apoteket bereder med injektionslösningen nasal pumpflaska som ger 0,1 ml, som motsvarar 0,5 mg per puff.
Ytterligare systematisk utvärdering i olika miljöer behövs innan allmän rekommendation kan ges.