Regelbunden motion minskar risken att drabbas av demenssjukdomar, däribland demens av alzheimertyp. Det visar en kohortstudie som presenteras i Annals of Internal Medicine.
Det är forskare från Washington som studerat 1740 personer över 65 år som vid studiens början inte visade några tecken på kognitiv påverkan. Deltagarna följdes sedan kontinuerligt med kognitiva test och blodprov. De fick också uppge hur mycket de motionerade. Efter 6,2 år visade det sig att 158 av deltagarna utvecklat demens. 107 av dessa hade utvecklat demens av alzheimertyp. I den grupp som motionerade minst tre gånger per vecka var incidensen av demens 13 per 1000 personår. I gruppen som motionerade mindre än tre gånger per vecka var motsvarande incidens 19,7. Resultaten med minskad risk vid regelbunden motion gällde såväl demens av alzheimertyp som annan form av demens. Bland studiedeltagarna, som i stor utsträckning var vita och välutbildade, fanns ett stort antal personer som motionerade mycket ofta.
Forskarna konstaterar att studien är ännu ett bidrag som stärker den sedan tidigare kända associationen mellan regelbunden kondition och minskad risk för demens. De konstaterar dock att regelbunden motion inte verkar hindra sjukdomen från att bryta ut men att det kan fördröja utbrottet och bromsa sjukdomsutvecklingen.Regelbunden motion bromsar utvecklingen av demens. Det visar en studie bland vita, välutbildade personer över 65 år.