Att ta omega-3-fettsyror som kosttillskott leder inte till minskad risk att drabbas av cancer. Det visar en sammanslagning av 20 kohortstudier som presenteras i tidskriften JAMA.
Författarna har slagit samman data från 20 studier som genomförts i sju länder under perioden 1966–2005. Studierna inkluderar elva olika former av cancer. Sammantaget ger de alltså inte stöd för att omega-3-tillskott skulle minska risken att drabbas av cancer.
Fyra av studierna gav stöd för att omega-3-tillskott skyddade mot bröstcancer, och två studier gav stöd för skydd mot kolorektal cancer och prostatacancer. Det fanns dock fler studier som gav stöd för att omega-3 inte skyddade mot nämnda cancerformer. När data för respektive cancerform slogs samman fanns inget stöd för att omega-3 skyddar mot vare sig någon specifik cancerform eller cancer generellt. Forskarna konstaterar att det inte förefaller finnas någon generell mekanism för utvecklingen av cancer som påverkas av omega-3.
Det bör dock poängteras att det bara är omega-3-fettsyrornas påverkan på cancerrisken som har utvärderats i den aktuella studien och inte risken för att drabbas av andra sjukdomar.