Det autonoma nervsystemet spelar en viktig roll i regleringen av hjärtats funktioner, och tecken till störd autonom balans markerar ökad risk för kardiovaskulära händelser. P Schwartz i Pavia, Italien, har i många år tillhört den internationella eliten i studier av autonoma nervsystemets betydelse för hjärtrytmrubbningar. I den aktuella artikeln redovisas det prediktiva värdet av hjärtfrekvensökningen under den första minuten av ett arbetsprov (DHR1minut), då parasympatikusaktiviteten minskar parallellt med att sympatikusaktiviteten ökar.
Förutom att testet utföll i enlighet med grundkonceptet, att sympatikusaktivitet är ogynnsamt och parasympatikusaktivitet skyddande, framhöll författarna testets tillgänglighet: enkelhet, låg kostnad och att information erhålls även om patienten inte kan fullfölja mer än arbetsprovets första minut. Bland begränsningarna framhölls det låga antalet dödsfall och svårigheterna att bedöma interaktioner med andra kända riskfaktorer på grund av patientmaterialets begränsade storlek. Behovet av resultatens bekräftelse underströks också, men inte begränsningen från genussynpunkt.
Testkonceptet är attraktivt från såväl konceptuell som praktisk klinisk synpunkt, men förutom bekräftelse av det prediktiva värdet måste det prognostiska värdet av en modifiering av DHR1minut, tex med fysisk träning, studeras.