Cannabinoid 1-receptorblockeraren Rimonabant kan reducera vikten, minska midjemåttet och dessutom ha en gynnsam påverkan på kardiometabola riskfaktorer hos överviktiga individer. Det visar en studie som presenteras i JAMA. Det är känt sedan tidigare att det endocannabinoida systemet påverkar ämnesomsättningen via cannabinoid 1-receptorn, men Rimonabant är det första preparatet som prövas i fas II. Den randomiserade, placebokontrollerade studien, som genomförts i USA och Kanada, har följt närmare 3000 individer med ett BMI över 27 under två års tid. Vissa patienter behandlades med Rimonabant under två års tid. Andra fick preparatet under ett år och placebo följande år, medan ytterligare en grupp fick placebo under hela behandlingstiden.
Individer som behandlades med Rimonabant i två år i högsta givna dos, 20 mg, noterade måttlig viktnedgång, signifikant minskat midjemått och för patienten positiv påverkan på HDL-kolesterol, triglycerider och fasteinsulin. De gynnsamma effekterna var dosberoende. Ett stort antal av studiedeltagarna valde av olika orsaker att inte fullfölja studien. Författarna konstaterar att fler och längre studier krävs för att utröna preparatets långsiktiga effekter.