Användning av hjälm minskar risken för skid- och snowboardåkare att drabbas av skallskador. Den föga förvånande slutsatsen dras efter en studie från Norge som presenteras i tidskriften JAMA. Forskarna har slagit samman data från åtta norska skidorter från vintern 2002.
3277 skid- och snowboardåkare rapportades ha skadats i samband med åkningen, enligt sjukvårdspersonal på skidorterna. Dessa har jämförts med en kontrollgrupp på 2992 slumpvis utvalda personer på skidorterna och som inte skadats. Individerna fick svara på frågor kring bla ålder, hjälmanvändning, skidutrustning och hur duktiga de var som skidåkare. Det visade sig att skallskador utgjorde 17,6 procent av alla skador och att risken för att drabbas för skallskada minskade med 60 procent hos hjälmanvändande åkare.
Överlag var risken för att drabbas av skallskador större hos snowboardåkare än hos skidåkare. Det fanns även en tendens till minskad risk för nackskador hos hjälmanvändare, men sambandet var inte lika starkt som för skallskador. Författarna rekommenderar alla utförsåkare att använda hjälm.