Barn som misshandlas av sina föräldrar löper ökad risk att själva uppvisa ett våldsamt beteende. Det visar en studie från åtta pediatriska mottagningar i USA som presenteras i tidskriften Pediatrics.
Studien omfattar 134 barn mellan 10 och 15 år och deras föräldrar. Föräldrarna har fått svara på frågor som attityd till att slå sina barn och hur de lär sina barn att lösa konflikter. Även barnen fick svara på frågor kring attityd till våld och våldsanvändande. Svaren visar att användandet av våld var mindre hos barn vars föräldrar hade en negativ inställning till att slå barnen som straff och föräldrar som tydligt uppmanade barnen att inte använda våld för att lösa konflikter.
Författarna konstaterar att föräldrar tydligt bör kommunicera till sina barn sätt att lösa konflikter som inte omfattar våld och dessutom följa exemplet själva genom att inte använda aga som ett sätt att uppfostra eller straffa barnen.Våld som konfliktlösning är vanligare bland barn som misshandlas av sina föräldrar.