Smärta i nacke, rygg och armar är vanligt bland ungdomar och korrelerat med stress och depression. Däremot löper inte ungdomar som tillbringar mycket tid framför datorn ökad risk att drabbas av smärta. Det visar en studie på närmare 3500 ungdomar i åldern 12–16 år som genomförts i Nederländerna och som presenteras i Pediatrics.
Studiedeltagarna fick fylla i formulär med frågor om bla fysisk aktivitet, datoranvändning och smärta av olika slag. Vanligast var värk i nacke–axlar, vilket 11,5 procent led av, medan 7,5 procent upplevde smärta i nedre delen av ryggen. Smärta var vanligare hos flickor och hos ungdomar som inte levde med båda sina föräldrar. Fysisk aktivitet hade ingen påverkan på risken att drabbas av smärta, inte heller påverkades risken av datoranvändning.
Däremot visade det sig alltså att förekomst av stress och depression var positivt korrelerat med smärtor vid nämnda lokalisationer. Författarna skriver att ett sätt att komma tillrätta med muskuloskeletal smärtproblematik hos ungdomar kan vara att försöka förbättra deras mentala hälsa.