Evidensen för att det skulle vara farligt att utsättas för mikropartiklar, partiklar med en diameter under 2,5 mikrometer, i luften har hittills varit dålig. Men nu har amerikanska forskare lyckats visa att höga halter av mikropartiklar gör att fler individer läggs in på sjukhus av respiratoriska och kardiovaskulära orsaker.
Studien, som presenteras i JAMA, bygger på data från en amerikansk databas med fakta om antalet intagna på sjukhus, halter av mikropartiklar och temperatur i 204 amerikanska städer med över 200000 invånare. Forskarna konstaterar att kortsiktiga ökningar i halterna av mikropartiklar i luften leder till att fler tas in på sjukhus. Främst ökade intaget av individer som lades in för hjärtsvikt. En ökning av halter av mikropartiklar med 10 mikrogram per kubikmeter resulterade i att 1,3 procent fler personer lades in för hjärtsvikt samma dag som de höjda halterna noterades.
Forskarna konstaterar att orsaken till sambandet inte är helt klarlagd men spekulerar över om mikropartiklarna resulterar i ett inflammatoriskt svar i luftvägarna med påföljande cytokinpåslag, vilket i sin tur leder till systemeffekter.